Ünlü Kişiler Archive

14 Haz 2017

Haydar Aliyev-Kimdir-Kısaca-Hayatı

Kızılyıldız kahramanlığından hilâl aşkına uzanan fırtına gibi bir hayatın sonunda Azerbaycan başkanı seçilen pırıltılı bir devlet adamı… Kızdyıldız’ın yani Sovyet Rusya’nın en parlak isimlerin­den bir KGB Generali, olağanüstü güçlü başbakan yardımcısı iken, yoksulluğun, ve yalnızlığın kıskacına itilen,
13 Haz 2017

Muhsin Yazıcıoğlu-Kimdir-Kısaca-Hayatı

Olağanüstü dürüst, gayretli, çalışkan ve 4 x 4 bayrak koşusunun en büyük şampiyon adaylarından iken sürekli maratonu deneyerek telef olan bir adam… Ama adam gibi bir adam… Çok şey yapacağım derken elinden gelebilecek işleri de erteleyen samimi
12 Haz 2017

Binali Yıldırım-Kimdir-Kısaca-Hayatı

Resmini indirttiğim adanı bakan olarak karşıma çıktı… Önce, İstanbul Deniz Otobüsleri ile konforlu biçimde İstanbulluları bir yerlere ulaştırdı, sonra Türkiye’nin Ulaştırma Bakam oldu. Erdoğan Hükümeti’nin bir çok bakam gibi Türkiye için sürpriz isimlerdendi ama, hizmetleriyle bizlere kötü
11 Haz 2017

Ahmet Necdet Sezer Kimdir-Kısaca-Hayatı

Her olayı sadece doğru -yanlış veya ak – kara diye gören kendi dünyasının kralı, kendi halinde bir Cumhurbaşkanı… İsim, Ahmet Necdet Sezer olunca, o kişi hakkında ister istemez bir beklentiye girersiniz. Hele “Sezer” de büyük anlamlar gizli.
10 Haz 2017

Abdullah Gül Kimdir-Kısaca-Hayatı

Abdullah Gül Türkiye’nin ilk zenci cumhurbaşkanı değil, bu ülkeyi yüzde yüz yansıtan ilk Cumhur Reisi… Doğum tarihi, Türkiye’nin cumhuriyet ve demokrasi müzesinin önsözü gibi… 29 Ekim, Cumhuriyefin; 1950, tek parti döneminden demokrasiye geçişimizin işaret taşı… Göbek adının
8 Haz 2017

Alparslan Türkeş Kimdir-Hayatı-Kısaca

Sürgünden geç dönen üniformalı sivil gerilla… Asıl adı Hüseyin Feyzullah… Ama dini temelleri olan bu ismi o dönemin maneviyata ekşi anlayışı yüzünden terk eden Kıbnslı eski tüfek bir ailenin bıçkını… Türkeş’in ilk yıllarım esas alırsanız onu severken
14 May 2017

Turgut Özakman Kimdir-Hayatı-Kısaca

Nesiller arasındaki çatışmalarla değişen Türkiye’yi yapıtlarında işlemiştir. Yazarın ilk oyunu olan Pembe Evin Kaderi’nde nesil çatışmaları işlenmiştir. Daha sonra yazdığı yapıtlarından Ocak’ta, üç neslin hayalleri, boşa çıkan umutlarıyla devam ettirmeye çalıştıkları hayat mücadelesini ele almıştır. Kadın, kadın-erkek
12 May 2017

Necati Cumalı-Hayatı-Kimdir

Konularını büyük ölçüde köyden, orta tabaka insanından alan yazarın kimi oyunlarını “lirik oyunlar” olarak nitelendirmek mümkündür. Boş Beşik ve Yürüyen Geceyi Dinle bu tür oyunlarındandır.Boş Beşik’te geleneklerin gücü karşısında, kadının kaderine boyun eğişi ve mutsuzluğu, Mine’de kasabanın
9 May 2017

Reşat Nuri Güntekin Kimdir-Hayatı-Kısaca

Cumhuriyet Dönemi romanı için kuruculuk görevi üstlenen romancıların başında gelir. Öğretmen olarak Anadolu’nun çeşitli yerlerinde çalışan sanatçı bu sayede, Anadolu’yu yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Günümüzde bile her okurun kolayca kavrayacağı; kurduğu olaylarla yarattığı kişileri gülümseyerek ya da
6 May 2017

Ziya Osman Saba Kimdir-Hayatı-Kısaca

Bu genç kuşaktan yalnızca Ziya Osman Saba güçlü bir şair olarak çıkmıştır. Onun, çağdaş şiirin önemli temsilcileri olan Cahit Sıtkı ve Behçet Necatigil üzerinde önemli etkileri vardır. Şiirlerini “Sebil ve Güvercinler” (1943), “Geçen Zaman” (1947), “Nefes Almak”
5 May 2017

Cahit Sıtkı Tarancı-Kimdir-Hayatı-Kısaca

Şair, şiir hayatına Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Mehmet Emin Yurdakul’u okuyarak başlar. Sevdiği şairler arasında Fuzuli, Baki, Şeyh Galip, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Necip Fazıl ve Ahmet Kutsi Tecer’i sayabiliriz. Daha sonra Saint Joseph ve Galatasaray
1 May 2017

Melih Cevdet Anday-Kimdir-Hayatı-Kısaca

Garip’in üç şairinden birisidir. Sesimiz ve İnkılap dergisinde başlayan şiir çizgisi, başlangıç itibariyle eşyanın arkasındaki gizemi araştırır niteliktedir. Aynı zamanda.bu ilk şiirleri güçlü bir şairin habercisidir. Hatırlama Yağmurlu bir gecenin dinleyerek sesini Bir eski halı gibi sırt
26 Oca 2017

Halide Edip Adıvar-Kimdir-Kısaca-Hayatı

İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi’nde okudu. 1899 yılında, daha 15 yaşındayken çevirdiği J.Abott’un “Ana” adlı eseriyle, II. Abdüihamit tarafından “Şefkat Nişanı” ile ödüllendirildi. 1908’de gazetelerde kadın haklarıyla ilgili yazılar yazdı. 31 Mart Olayı sonrasında kısa bir süre
12 Kas 2016

Molla Gürani Kimdir-Hayatı

Asil ismi Ahmed Şemseddin B. İsmail Güranî olan ve Molla Güranî adıyla şöhret bulan bu büyük İslâm bilgini Güran’da doğmuş, ilk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Mısır’a gidip, Kahire’de öğrenimini sürdürmüştür. Uzun yıllar Kahire’de kalmış; tefsir, fıkıh ve
10 Kas 2016

İmam-ı Muhammed Kimdir-Hayatı

İmam-ı Muhammed, Imam-ı Azam Ebû Hanife’nin Ebû Yusuf tan sonraki en seçkin talebesidir. Hicri 132 tarihinde (M. 749-750) Vasıfta doğmuş, 189 (M. 904-905) yılında Rey şehrinde vefat etmiştir. Babası Haşan B. Varkad aslen Şamlı olup, daha sonra Irak’a
10 Kas 2016

İmam-ı Muhammed Kimdir-Hayatı

İmam-ı Muhammed, Imam-ı Azam Ebû Hanife’nin Ebû Yusuf tan sonraki en seçkin talebesidir. Hicri 132 tarihinde (M. 749-750) Vasıfta doğmuş, 189 (M. 904-905) yılında Rey şehrinde vefat etmiştir. Babası Haşan B. Varkad aslen Şamlı olup, daha sonra Irak’a
9 Kas 2016

İbrahim Ethem Kimdir-Hayatı

Büyük mutasavvıflardan olan İbrahim Ethem, Horasan’ın Belh şehrinde doğmuştur. Tam ismi Ebu İshak İbrahim b. Ethem’dir. Babası Belh’in hükümdarı idi. İbrahim Ethem, şehzadeliği sırasında. ’ avlanırken kendisinin tavşan veya tilki avlamak için yaratılmadığını söyleyen ve kimin söylediği
7 Kas 2016

Hasan Basri Kimdir-Hayatı-Hakkında Bilgi

Hasan-ı Basrî hazretleri Tâbiîn’in büyüklerindendir. Tabiîn denilinçe Peygamberimizin sevgili arkadaşlarıyla görüşen ve konuşan kimseler anlaşılır. Hasan-ı Basrî, başta Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdullah İbni.Abbas olmak üzere pek çok sahabe ile görüşmüş, onlardan ilim almıştır. Miladın 642.
6 Kas 2016

Ebu Hureyre Nin Hayatı-Kısaca

Sevgili Peygamberimizin değerli sahabelerinden biridir. Hayber’in 7 fethi sırasında kendi yaşadığı bölgeden gelerek İslamiyeti kabul etmiş, savaşa iştirak edip yararlıklar göstermiştir. Bundan sonra Resûlullah’a sınırsız bir sevgi duyan Hz. Ebû Hureyre Medine’ye yerleşerek orada yaşamaya başlamıştırAsıl ismi
5 Kas 2016

Hz Davut Kimdir-Hayatı-Kısaca

Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçen yüce peygamberlerdendir. Dört büyük kitaptan Zebur kendisine nazil olmuştur, Hz. Süleyman’ın babasıdır.Soyu Hz. İbrahim’e dayanan Hz. Davud, çocukluğundan itibaren kavmi içinde tanınan ve sevilen bir insandı. Babasının ismi İşa’dır. Hz. Davud’un çocukluğu sırasında