Kategori: Ünlü Kişiler

Binali Yıldırım-Kimdir-Kısaca-Hayatı

Resmini indirttiğim adanı bakan olarak karşıma çıktı... Önce, İstanbul Deniz Otobüsleri ile konforlu biçimde İstanbulluları bir yerlere ulaştırdı, sonra Türkiye’nin Ulaştırma Bakam oldu. Erdoğan Hükümeti’nin bir çok bakam gibi Türkiye için sürpriz isimlerdendi ama, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahmet Necdet Sezer Kimdir-Kısaca-Hayatı

Her olayı sadece doğru -yanlış veya ak - kara diye gören kendi dünyasının kralı, kendi halinde bir Cumhurbaşkanı... İsim, Ahmet Necdet Sezer olunca, o kişi hakkında ister istemez bir beklentiye girersiniz. Hele “Sezer” de büyük anlamlar gizli. Sezen, duyan, hisseden ... devamı

{ 1 Yorum }

Abdullah Gül Kimdir-Kısaca-Hayatı

Abdullah Gül Türkiye’nin ilk zenci cumhurbaşkanı değil, bu ülkeyi yüzde yüz yansıtan ilk Cumhur Reisi... Doğum tarihi, Türkiye’nin cumhuriyet ve demokrasi müzesinin önsözü gibi... 29 Ekim, Cumhuriyefin; 1950, tek parti döneminden demokrasiye geçişimizin işaret ... devamı

{ Yorum Ekle }

Alparslan Türkeş Kimdir-Hayatı-Kısaca

Sürgünden geç dönen üniformalı sivil gerilla... Asıl adı Hüseyin Feyzullah... Ama dini temelleri olan bu ismi o dönemin maneviyata ekşi anlayışı yüzünden terk eden Kıbnslı eski tüfek bir ailenin bıçkını... Türkeş’in ilk yıllarım esas alırsanız onu severken ... devamı

{ Yorum Ekle }

Turgut Özakman Kimdir-Hayatı-Kısaca

Nesiller arasındaki çatışmalarla değişen Türkiye'yi yapıtlarında işlemiştir. Yazarın ilk oyunu olan Pembe Evin Kaderi'nde nesil çatışmaları işlenmiştir. Daha sonra yazdığı yapıtlarından Ocak'ta, üç neslin hayalleri, boşa çıkan umutlarıyla devam ettirmeye ... devamı

{ Yorum Ekle }

Necati Cumalı-Hayatı-Kimdir

Konularını büyük ölçüde köyden, orta tabaka insanından alan yazarın kimi oyunlarını "lirik oyunlar" olarak nitelendirmek mümkündür. Boş Beşik ve Yürüyen Geceyi Dinle bu tür oyunlarındandır.Boş Beşik'te geleneklerin gücü karşısında, kadının kaderine boyun eğişi ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Reşat Nuri Güntekin Kimdir-Hayatı-Kısaca

Cumhuriyet Dönemi romanı için kuruculuk görevi üstlenen romancıların başında gelir. Öğretmen olarak Anadolu'nun çeşitli yerlerinde çalışan sanatçı bu sayede, Anadolu'yu yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Günümüzde bile her okurun kolayca kavrayacağı; kurduğu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ziya Osman Saba Kimdir-Hayatı-Kısaca

Bu genç kuşaktan yalnızca Ziya Osman Saba güçlü bir şair olarak çıkmıştır. Onun, çağdaş şiirin önemli temsilcileri olan Cahit Sıtkı ve Behçet Necatigil üzerinde önemli etkileri vardır. Şiirlerini "Sebil ve Güvercinler" (1943), "Geçen Zaman" (1947), "Nefes Almak" (1957), ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cahit Sıtkı Tarancı-Kimdir-Hayatı-Kısaca

Şair, şiir hayatına Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Mehmet Emin Yurdakul'u okuyarak başlar. Sevdiği şairler arasında Fuzuli, Baki, Şeyh Galip, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Necip Fazıl ve Ahmet Kutsi Tecer'i sayabiliriz. Daha sonra Saint Joseph ve Galatasaray Lisesi’nde iken klasiklerden ... devamı

{ Yorum Ekle }

Melih Cevdet Anday-Kimdir-Hayatı-Kısaca

Garip'in üç şairinden birisidir. Sesimiz ve İnkılap dergisinde başlayan şiir çizgisi, başlangıç itibariyle eşyanın arkasındaki gizemi araştırır niteliktedir. Aynı zamanda.bu ilk şiirleri güçlü bir şairin habercisidir. Hatırlama Yağmurlu bir gecenin dinleyerek ... devamı

{ Yorum Ekle }

Halide Edip Adıvar-Kimdir-Kısaca-Hayatı

İstanbul'da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudu. 1899 yılında, daha 15 yaşındayken çevirdiği J.Abott'un "Ana" adlı eseriyle, II. Abdüihamit tarafından “Şefkat Nişanı" ile ödüllendirildi. 1908'de gazetelerde kadın haklarıyla ilgili yazılar yazdı. 31 Mart Olayı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Molla Gürani Kimdir-Hayatı

Asil ismi Ahmed Şemseddin B. İsmail Güranî olan ve Molla Güranî adıyla şöhret bulan bu büyük İslâm bilgini Güran'da doğmuş, ilk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Mısır'a gidip, Kahire'de öğrenimini sürdürmüştür. Uzun yıllar Kahire'de kalmış; tefsir, fıkıh ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

İmam-ı Muhammed Kimdir-Hayatı

İmam-ı Muhammed, Imam-ı Azam Ebû Hanife'nin Ebû Yusuf tan sonraki en seçkin talebesidir. Hicri 132 tarihinde (M. 749-750) Vasıfta doğmuş, 189 (M. 904-905) yılında Rey şehrinde vefat etmiştir. Babası Haşan B. Varkad aslen Şamlı olup, daha sonra Irak'a gelmiş ve Vasıt denilen ... devamı

{ Yorum Ekle }

İmam-ı Muhammed Kimdir-Hayatı

İmam-ı Muhammed, Imam-ı Azam Ebû Hanife'nin Ebû Yusuf tan sonraki en seçkin talebesidir. Hicri 132 tarihinde (M. 749-750) Vasıfta doğmuş, 189 (M. 904-905) yılında Rey şehrinde vefat etmiştir. Babası Haşan B. Varkad aslen Şamlı olup, daha sonra Irak'a gelmiş ve Vasıt denilen ... devamı

{ Yorum Ekle }

İbrahim Ethem Kimdir-Hayatı

Büyük mutasavvıflardan olan İbrahim Ethem, Horasan'ın Belh şehrinde doğmuştur. Tam ismi Ebu İshak İbrahim b. Ethem'dir. Babası Belh'in hükümdarı idi. İbrahim Ethem, şehzadeliği sırasında. ’ avlanırken kendisinin tavşan veya tilki avlamak için yaratılmadığını söyleyen ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hasan Basri Kimdir-Hayatı-Hakkında Bilgi

Hasan-ı Basrî hazretleri Tâbiîn'in büyüklerindendir. Tabiîn denilinçe Peygamberimizin sevgili arkadaşlarıyla görüşen ve konuşan kimseler anlaşılır. Hasan-ı Basrî, başta Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdullah İbni.Abbas olmak üzere pek çok sahabe ile görüşmüş, onlardan ilim ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ebu Hureyre Nin Hayatı-Kısaca

Sevgili Peygamberimizin değerli sahabelerinden biridir. Hayber’in 7 fethi sırasında kendi yaşadığı bölgeden gelerek İslamiyeti kabul etmiş, savaşa iştirak edip yararlıklar göstermiştir. Bundan sonra Resûlullah'a sınırsız bir sevgi duyan Hz. Ebû Hureyre Medine'ye yerleşerek ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hz Davut Kimdir-Hayatı-Kısaca

Kur'ân-ı Kerîm'de ismi geçen yüce peygamberlerdendir. Dört büyük kitaptan Zebur kendisine nazil olmuştur, Hz. Süleyman'ın babasıdır.Soyu Hz. İbrahim'e dayanan Hz. Davud, çocukluğundan itibaren kavmi içinde tanınan ve sevilen bir insandı. Babasının ismi İşa'dır. Hz. Davud'un ... devamı

{ Yorum Ekle }

İmam Gazali Kimdir-Hayatı

İmam-ı Gazâlî, 1058 yılında Tûs şehrinde dünyaya geldi. Fakir bir ailenin çocuğuydu. Babası ilim tahsil edememişti. Buna rağmen ilmin değerini bilen bir kişiydi. Oğlunu okutmak için büyük zorluklara katlandı.Küçük Gazâlî zeki, hafızası kuvvetli ve çalışkan bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hz Meryem Kimdir-Hayatı-Kısaca

Soyu, büyük peygamberlerden Hz. Süleyman'a kadar uzanan A Hz. Meryem, Kudüs'te doğmuştur. Babasının ismi Imran, annesinin ismi Hanne'dir.Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Meryem ye oğlu Hz. Isa hakkında birçok ayet vardır. Hususî olarak, sûrelerden birinin ismi Meryem Sûresi'dir. Ayetler, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...