İki değerli mantıkta önermeler, doğru (D) ve yanlış (Y) olmak üzere iki değer ala-bilir.Önermelerin her zaman kesinlikle doğru ya da yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Örneğin, “Bu yaz Amerika’ ya tatile gideceğim.” biçimindeki bir önermeye, geleceğe ilişkin bir bilgi verdiği için doğru (D) ya da yanlış (Y) diyemeyiz. Örnekte olduğu gibi bir önermeyi “doğru” ya da “yanlış” gibi doğruluk değerleriyle sınırlandıranlayız.

Çok değerli mantık içinde, özellikle üç değerli mantık günümüzde önem kazanmıştır. Üç değerli mantık yanında dört değerli mantık ve hatta sonsuz değerli olasılık mantığı kurulmuştur. Biz sadece üç değerli mantığa ilişkin bazı özellikleri göreceğiz.Önermelerin ikiden fazla değere sahip olabileceklerini kabul eden mantık sistemine çok değerli mantık denir.
İki değerli mantıkta önermelerin doğru ve yanlış olmak üzere iki değeri bulunurken, üç değerli mantıkta bu değerlere bir de “belirsiz” (B) değeri eklenmektedir. Bu durumda, örneğin bir “p” önermesi doğru (D), yanlış (Y) ve belirsiz (B) değerlerini almaktadır. Üç değerli mantığın doğruluk değerleri aşağıdaki gibidir:

Doğru                  D                       1
Yanlış                  Y                       0
Belirsiz                B                    1/2