1. Yüklem ile İlgili Anlatım Bozuklukları

2. Eylemlerle İlgili Anlatım Bozuklukları

a) Ek eylem ile İlgili Anlatım Bozuklukları

b) Fiilimsi ile İlgili Anlatım Bozuklukları

c) Çatılar ile ilgili Anlatım Bozuklukları

3. Özne ile İlgili Anlatım Bozuklukları

a) Özne Eksikliği ile ilgili Anlatım Bozuklukları

b) Özne – Yüklem Uyumu ile ilgili anlatım bozuklukları

4. Nesne ile İlgili Anlatım Bozuklukları

5. Dolaylı Tümleç ile İlgili Anlatım Bozuklukları

6. Zarf Tümleci ile İlgili Anlatım Bozuklukları

7. Tamlamalar ile İlgili Anlatım Bozuklukları

8. Noktalama Yanlışlıkları ile İlgili Anlatım Bozuklukları