Duygu ve düşüncelerimizi anlattığımız söz dizisi olan cümleler biçimsel ve anlamsal özellikleri bakımından çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulur. Bu sınıflandırma cümlede bulunan temel yargının anlamıyla beraber aynı zamanda yapısıyla da ilgilidir. Cümleler yüklemin türüne ve bulunduğu yere göre, asıl yargının ortaya koyduğu anlama göre ve yargıların cümlenin yapısındaki görevine göre gruplandırılır. Türkçede cümleler tür bakımından dört ana başlık altında incelenir:

A) Yüklemin Türüne Göre Cümleler:

1) İsim Cümlesi

2) Fiil Cümlesi

B) Öğelerinin Dizilişine Göre Cümleler:

1) Kurallı Cümle
2) Devrik Cümle

3) Eksiltili Cümle

C) Anlamlarına Göre Cümleler:

1) Olumlu Cümle

2) Olumsuz Cümle

3) Soru Cümlesi

4) Ünlem Cümlesi

D) Yapı Bakımından Cümleler:

1) Basit Cümle

2) Birleşik Cümle

3) Sıralı Cümle

4) Bağlı Cümle