Cümle, duygularımızı ve düşüncelerimizi anlatan söz dizimidir. Dilimizin . anlamlı en küçük yapı parçası olan sözcükler bîr araya gelerek cümleleri oluşturur. Tek bir sözcük de dilimizde cümle özelliği kazanabilmektedir. Dilimizde cümleler anlam ilişkilerine göre, anlamlarına göre, ilettiği duygu ya da düşünceye göre, anlatım özelliklerine göre sınıflandırılmalara tabi tutulur. Çünkü bütün cümleler ayrı bir görevi yerine getirmek için var olmuştur.

Eş anlamlı cümlelere bakılırken cümlede geçen edat ve bağlaç türünden sözcüklere dikkat edilmelidir. Çünkü edatlar ve bağlaçlar cümlelerin anlamını değiştirmektedir.

Sen de bize gel!
Sen bize de gel!

Sen bize gel de!

Anlam İlişkilerine Göre Cümleler

Eş Anlamlı Yargılar

Kullanılan sözcükler ve bu sözcüklerin kuruluşu yönünden farklı olsa da aynı yargıları anlatan cümlelere eş anlamlı cümle denir. Eş anlamlı olan cümleler değerlendirilirken cümlede anlatılmak istenenin ne olduğu bilinmeli ve diğer cümlelerin de aynı doğrultuda olup olmadığına bakılmalıdır.

Aşağıdaki cümleler verilmek istenen düşünceleri bakımından birbirlerinin aynısıdır:

Her şeyde bir kusur arayanlar hayat boyu karanlıklarda kalmaya mahkûmdurlar.

Hayat boyu karanlıklardan kurtulmayanlar her şeyde bir kusur arayanlardır. Biçimsel özellikleri iyi olmayan yapıtlar, içerikleri iyi olsa bile başarısızdır.

İçeriği iyi olmasına rağmen başarısız olan yapıtların biçimsel özellikleri iyi değildir.

Yakın Anlamlı Yargılar

Her yönüyle birbirinin aynısı olmayan yargılar iletmek istedikleri düşünceler bakımından yakın anlamlı olabilirler. Bu tip yargıların birbirine yakınlığını anlayabilmek için cümlede anlatılmak istenenlere dikkat edilmelidir.
Aşağıdaki iki cümle tam olarak birbirinin aynısı olmasa da yakın anlamlıdır: Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir.

Savaşın hiçbir durumda bir güzelliği yoktur.
1. İyi yapılmış, iyi söylenmişten daha iyidir.

Söylemekten daha çok bir şeyi yapmak önemlidir.
2. Güneşin sana ulaşmasını istiyorsan gölgeden çık.

3. Aza sahip olan değil, çoğu isteyen yoksuldur.3. Aza sahip olan değil, çoğu isteyen yoksuldur.Gerçek yoksul olanlar, açgözlü olanlardır.

4. Meyvelerin doğması için, bütün çiçekler solar!
Bir şeyi feda etmeden asıl ulaşmak istediğini kazanamazsın.

5. Gençliği ayakta olmayan cemiyet, yataktadır.
Sorunlu toplumlara bakın gençliğinde sıkıntı vardır.

6. Hayatı komedi zannedenler, son espriyi iyi düşünsünler!
Hayat, çoğu zaman ciddiye alacağımız önemli bir süreçtir.

7. Güçlükler başarının değerini arttıran süslerdir.
Başarıyı getiren zorluklar, bize tatlı bir mutluluk verir.

8. Güneş battığı zaman, küçük yıldızlar parıldar.
Küçük değerler büyük bir değer yitirildiğinde ortaya çıkarlar.

9. Hiç düş kırıklığına uğramayanlar, hiç umut etmemiş olanlardır.
Umudu olmayan insanların kendilerini kötü hissedecek bir olayları da yoktur.

10. Balın varsa sineğin bol olur!
İnsanlar, bir değere sahip başarılı insanlardan fayda sağlamayı umarlar.

11. İhtiyaç tüm icatların anasıdır.
Dünyadaki her şey bir gereksinimden dolayı keşfedilmiştir.