Yazı veya konuşmanın olmadığı, sözcüklerin yerini resim, şekil, fotoğraf gibi nesnelerin aldığı göstergelerdir.

Belirti

Doğal olarak gerçekleşmiş, deneyimler sonucu elde edilen göstergelerdir. Belirtide dil dışı göstergenin neyi ifade ettiğini bilmek son derece önemlidir.

-Ayvaların çiçek açması yazın geldiğinin belirtisidir.

-Havanın bulutlu olması yağmurun yağacağının belirtisidir.

-Doktorların hastalıkları dilin aldığı renge göre tahmin etmesi belirtilerin en güzel örneğidir.

Belirtke

Bir bilgi aktarma amacıyla oluşturulmuş göstergelerdir. Uzlaşımsal olarak yani kaynak ve alıcı arasında iki taraf için de anlamlı olarak oluşturulmuştur.
-Trafik işaretleri belirtkedir.

-Bayan ayakkabısı normalde bir belirtke değilken bir tuvalet kapısında işaret olarak kullandığında belirtke olur. Resim ile anlattığı arasındaki ilişki nedensizdir ve alıcı ile gönderici arasında uzlaşmayla oluşturulmuştur.

İkon

Gösteren ile gösterilenin arasında benzerlik ilişkisinin önemli olduğu ve bir kişi ya da herhangi bir şeyi anlatan resimler ikondur.

-Okullarımızda bulunan Türk büyüklerinin fotoğrafı gerçekliğin görüntüsü olduğu için ikondur.

Simge

Soyut ve sayılamayan tek bir gösterilene göndermede bulunan görsel ifadelerdir. Simgeler evrensel ya da toplumsaldır ve görüldüğünde sadece bir gerçekliği akla getirir.

-Ay yıldızla oluşmuş bayrağımız Türk milletinin simgesidir ve dünyanın her yerinde aynı şeyi ifade eder.

-Müzikteki sol anahtarı müziğin simgesi olmuştur ve nerde görülürse görülsün aynı şeyi anlatır.