Mantık biliminin kurucusu Aristoteles’tir.Aristoteles (M.Ö. 384-322), Organon (Alet) adlı eserinde mantık konularını ele almış ünlü bir filozoftur. İlk olarak mantık sembollerini kullanan ve birli yüklemler mantığının bir bölümü olan kategorik önermeler teorisini kurmuş olan Aristoteles’tir. Megara ve Stoa adıyla bilinen okullarda ilk kez önerme eklemlerini tanımlamış olan Aristoteles’tir. Kıyas, Arsitoteles mantığında öne çıkan bir konudur. Kıyas, yöntemi, İslâm hukukunda sıkça kullanılmıştır.

Modern mantığın öncüsü olarak filozof ve bilgin W. Leîbniz’in (17.yy) adı öne çıkmaktadır. Leibniz’in tasarladığı “Evrensel sembolik dil” modern mantığın, olduğu kadar elektronik devrelerinde çekirdeği sayılabilir. Modern mantığın ku-ruculuarı arasında G. Boole (1815-1864), G. Frege’nin (1948-1925) ve Bert-rand Russell olduğunu da ifade etmemiz gerekir.
Mantık bize gündelik yaşamımızda önemli görevler sağlamaktadır; akıl yürütmeler yapmamız, başkalarının düşünme zincirlerini daha başarılı izleyip eleştirebilmemiz için gerekli bilgileri veriyor. Ana dilimizi daha iyi tanıyıp daha iyi kullanmamız içinde mantık bir yol göstericidir. Günümüzde hızla gelişmekte olan dilbilim, mantık ile sıkı bir ilişki içindedir.