Hal zarfı cümlelerde fiillerin ve fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden tamamlayan zarflardır. Çünkü zaman bildirme anlamını kaybederler. Zaman sözcüğü cümlelerde eylemin zamanını bildirmezse “isim”dir.

Durum Zarfı Örnekleri

Aksam dışarı çıktık. (Ne zaman? Zarf)

Akşamlar akşamlar, gelmeyin üstüme, (isim)

Gece hüzünlenip gündüzlere kaçıyorum, (gece: zarf /gündüzlere: isim) Gel gündüz ile gece olalım! (isim)

Gece gelir, gündüz gider. (Ne zaman? Zarf)

Sabahlar isterdim asi ve mavi! (isim)

Sabah seni ararım. (Zarf)

En çalışkan çocuk Ali’dir. Zarf Sıfat İsim (En sözcüğü çalışkan sıfatının derecesini arttırarak zarf olmuş.)
O bu köyün en zenginidir. (zengin kişi / adlaşmış sıfat)