Fobiler, klasik koşullanma yoluyla edinilmiş korkulardır.İnsan büyüdükçe korku nesneleri değişir ve insanların korkuları artar.

Psikolojinin konusunu oluşturan duygu türleri şunlardır:

Haz

Bütün olumlu duygular, haz olarak adlandırılır. Haz duygusu hedefe yaklaşmayı içerir ve hedefe ulaşıldığında organizma mutluluk duyar. Haz nesneleri, yaş gruplarına göre değişir.

Korku

Büyük bir bölümü doğuştan gelen bir donanımdır. Yaşamı veya psikolojik ya da bedensel bütünlüğü tehdit eden durumlardan kaçınmayı ifade der. Haz duygusunun tam tersine hedeften uzaklaştıkça mutluluk hissi artar. Bazı korkular ise öğrenilmiştir.
Kaygı

Genel bir huzursuzluk halidir. Organizma, korkuyu sürekli bir hâle getirmiştir. Organizma, nedenini bilmediği bir şeylerden sürekli korkmaya başlar. Ya zihinden kendiliğinden oluşur ya da bilinçaltından kaynaklanır. Dershaneye, okula ve eve giderken de aynı huzursuzluğu yaşar.