Edat tümleci araç, birliktelik, neden, özgülük…” gibi anlamlarla yüklemin durumunu tamamlayan tümleçlerdir. Edat tümleci yükleme sorulan “ne ile, kim ile, ne için, kimin için” gibi sorularla bulunur.

Yeşil örtünün üstüne ayetler altın parçacıklarıyla işlenmişti. (Araç) -» Ne ile

Ürgüp gezisine annesiyle katıldı. -> Kim ile

Tarihi yerleri nörmek için Konya’ya gitti. (Amaç) -> Ne için

Bunca yolu senin için geldim. -> Kim için