1. İyelik Zamirleri:

Adlara gelip onlara sahiplik anlamı katan iyelik eklerine “iyelik zamirleri” adı da verilmektedir. İyelik zamirleri “tamlayanı düşmüş isim tamlamalarında görülür.

Elbisem kirlendi.

¡cimiz de bir dışımız da!

Kitaplarım her yerde okutuluyor.

Arabaları yolda kaldı.

2. İlgi Zamiri “ki”:

İlgi zamiri eki olan “-ki”, isimlere ve zamirlere tamlayan ekinden (-ın,-in, -ım, -im) sonra gelerek tamlanan durumundaki ismin yerini tutar. Bu ek ilgi ekinden sonra geldiği için “ilgi” adını, ismin yerini tuttuğu için “zamir” adını alır ve “ilgi zamiri” olarak isimlendirilir.
Kuşlar-ın yem-i kuşlar-ın-ki Biz-im çiçekler-imiz biz-im-ki Sen-in hayaller-in sen-in-ki İlgi zamirinin “-ku, -kü” şekli yoktur.

Okulun-ki çok konforluydu.
İlgi zamiri olan “ki” ile sıfat yapan “ki” karıştırılmamalıdır.

Akşamki çocuk bize geldi! (sıfat yapan ki, işaret sıfatı)

Akşamki bize geldi, (sıfat yapan ki, adlaşmış sıfattır. Burada bu ek çocuğun yerini tutmaz, onu işaret eder.)

Sizin perdeleriniz çok pahalı.

Sizinki çok pahalı. (İlgi zamiri olan ki”dir. Burada bu ek sadece perde yerini tutmuştur.) Unutmayalım ki sıfat yapan “ki” yapım eki, ilgi zamiri olan “ki” çekim ekidir.