İnsan vücudu bir iletkendir ve bu yüzden, elektrik ihsan hayan için tehlikelidir. Elektrik taşıyan bir iletkene doku­nursak, elektrik akımı vücudumuzdan geçerek toprağa akar. C-eçcn akımın şiddeti cohm kanununa göredir: yani gerilime, insanın direncine bağlıdır. Vücudun direnci insandan insana de­ğişirse de, hemen hemen aynıdır. Ya­pılan hesaplara, denemelere göre, 65 volttan yukarı bir elektrik akımı te­likelidir.

Akımın insan vücudu üzerinde geç­tiği yolun da önemi vardır. Örneğin kalp elektrik akıman karşı daha az dayanır. 30 – 100 miliamperlik alter­natif bir akım bile, kalp.en geçerse, tehlikeli olur. Islak ya da terli vücu­dun direnci daha da düşeceği için, aynı gerilimde geçen akım daha bü­yük, dolayısıyla daha tehlikeli olur.
Elektrik akımı insanda elektrik sar­sıntısına yol açar.Elektrik çarpması­na uğrayan kimse bayılır, rengi mo­rarır; bazan da sararır, solunumu güçleşir, nabzı zayıflar ya da hiç at­maz. Akımın vücuda girdiği noktada yanıklık vardır. Vücut sertleşir.

Elektrik çarpmış birine dokunma­dan önce, akımı kesmelidir; yoksa dokunan dâ çarpılır. Akımı kesmek mümkün değilse, yalıtkan bir cisimle onu çekmeli, bu sırada toprağa bas­mamak, ayağın altına yalıtkan bir ci­sim koymalıdır.