Felsefenin konuları oldukça çeşitlidir. Konuları içine birbirinden çok farklı araştırma alanları girer. Her bir konu alanı ‘felsefe dalı’ ya da ‘felsefe disiplini’ adını alır. Felsefe araştırmaları bu felsefe dallarıyla yürütülen çalışmalardır.
Başlıca felsefe disiplinleri şunlardır:

– Varlık felsefesi Varlığın, evrenin ilk nedenlerini, özünü araştıran felsefe disiplinidir .Görünenin ardındaki gerçekliği belirleme girişimidir.

-Bilgi felsefesi ilginin kaynağını, değerini, sınırlarını araştıran felsefe disiplinidir.

-Değer felsefesi Bu felsefe alanı iki disipline ayrılır. Ethik ve estetik.
– Ahlak felsefesi İnsan eylemlerini sorgular. Özgürlük ve eylemlerimizin ereğinin olup olmadığı problemi ile ilgilenir.

– Sanat felsefesiEstetik): Güzelliğin ve sanat eserinin araştırılmasıdır. Doğa ve sanat güzelliği, güzelliğin temel ilkelerini problem olarak ele alır.

Felsefenin tarihsel gelişimine bağlı olarak bu ana felsefe konularından ayrı olarak yeni felsefe alanları da oluşmaya başlamıştır. Söz gelimi, bilim felsefesi, insan felsefesi ve siyaset felsefesi buna örnek verilebilir.