• Felsefede sorular,ve  felsefi sorulara verilmiş yanıtlardan daha önemlidir. Lakin filozof, yalnızca soru sormaz, soruları tutarlı ve sistemli  olarak yanıtlamaya çalışır.

• Felsefede sorulan soruların yanıtlarını filozof, akla dayanarak, tutarlı, sistemli bir şekilde temellendirmeye çalışır.

• Felsefe tarihi boyunca aynı felsefe sorularına, farklı filozoflarca farklı yanıtlar verilmiştir. Fakat her felsefe sorusu bilimsel açıdan sürekli yinelenmez. Bazen sorulara doğru yanıtlar verildiği olur.

• Felsefe, çözülmemiş konular üzerinde düşünür. Çözülmüş, yanıtları bulunmuş sorularla felsefe ilgilenmez.

• Filozof, durmadan sorgulayan, eleştirel bir tutum sergiler. Filozofun; verdiği her yanıt yeni bir soru olarak karşısına çıkar.
• Felsefede, herkesin kabul etmesi gereken doğru, kesin bilgiler söz konusu değildir.

Felsefi düşünce, önceden kazanılmış bilgiler üzerine bir düşüncedir. Zihin, elde ettiği bilgiler üzerine yeniden dönerek, onları bir tenkit süzgecinden geçirir.

âvlot

Felsefe; bilgeliğe ulaşmak anlamında değil, onu sevme, ona yönelme anlamında bir bilgidir. Felsefede önemli olan, herhangi bir bilgiye sahip olmak değil, bilginin aranması, bilginin amaç edinmesidir.

Kısaca; felsefe

Özneldir. (Sübjektif yani kişiseldir.)

– Eleştiricidir.

– Sorgulayıcıdır.

-Olması gerekeni ele alır.

-Tutarlıdır. (Çelişkilerden uzaktır.)

-Sistemlidir. (Sistemli bir yöntemlerle çalışmasına dayalıdır.)

-Evrenseldir. (Ele aldığı konu ve sorulanlar tüm insanlığı ilgilendirir.)

-Akla dayalıdır. (Rasyoneldir, mantıksaldır.) Kümülatiftir. (Yığılgandır ve birikimlidir.)

-Bütüncüldür. (Geneli esas alır.)

Kesin bir doğruya ulaşmaz. (Göreceli, relatif, izafidir.) Düşünme üzerine düşünmedir. (Refleksiftir.) Önemli olan sonuç değil, sonuca ulaşma çabasıdır. Self refleksiftir. (Kendine özgü düşünme ve eleştirme etkinliğidir.)