Bir cümle içerisinde aynı görevde kullanılan eylemsilerin (fiilimsilerin) aynı eklerle oluşturulması gerekir. Farklı eylemsilerle oluşturularak aynı öğeye bağlanmış sözcükler anlatım bozukluğu oluşturur.

Onun başarılı olduğuna ve kötü işlere bulaşmamasına biz de şahitlik ederiz, (bulaşmadığına)

(Cümlede “olduğuna” ve “bulaşmamasına” fiilimsileri aynı yükleme aynı yönde bağlanmaktadır. Ancak iki fiilimsinin aldığı ekler farklıdır. Bu durum fiilimsilerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunu ortaya çıkarır.
Az veya hiç çalışmadan sınava girmek doğru değildir.

(“az ve hiç” sözcükleri “çalışmadan” fiilimsisine bağlandığı için “az çalışmadan” gibi bir anlam yüklenmiştir. Bu da fiilimsi eksikliğinden donan hir anlatım bozukluğu ortaya çıkarır. Doğrusu “Az çalışarak veya hiç çalışmadan sınava girmek doğru değildir.” şeklindedir.