Hareket tedavisi Fi­zik tedavide çok kullanılan çeşitlerden biri­dir. Başlıca amacı, bir eklemin hareket ye­teneğini artırmak, başka oynaklarla oranlı bir biçimde harekete alıştırmak, ya da ka­sılma gücünü çoğaltmaktır. Hareket tedavisi «aktif» ya da «pasif» olmak üzere iki çe­şittir. Birinci şekilde hasta tek başına çalı­şır; ikinci şekilde ise tedavi eden kimsenin ona yardım etmesi gerekir. Hareket tedavi­sinde birçok yardımcı aletler kullanılır.

Elektrik Tedavisi Kas erimeleri, nevrit, kimi felç olayları gibi rahatsızlıkların tedavisinde kutlanılır. Bu tedavide, vücudun hasta olan tarafından, çok hafif bir elek­trik akımı verilir. Bu akım hem kasları, hem de bu kaslara hareket veren sinirleri uyarır. Elektrik tedavisinde çeşitli akımlar kullanılır
Işın Tedavisi.  Fiziko terapide kimyasal etkisi olan ültraviyole ışınlarından da yarar­lanılır. Ultraviyole tedavisinin en iyi yolu güneş banyosudur. Güneş banyosunun en uygun vakti. Öğleden az önce ya da az son­raki saatleridir. Güneş banyosunun nasıl ya­pılacağını, buna nekadar devam edileceğini ancak uzman hekim tâyin edebilir. Ultravi­yole ışını özel lambalardan da elde edilir. Bu ışınlar, canlı hücrelerin faaliyetini arttı­rır, mikropları öldürür: Röntgen île radyum ışınları da kanser hücrelerinin çoğalmasını önler ya da yavaşlatır. Bu bakımdan, bu gibi hastalıklarda ışın tedavisi çok önemlidir