Islahat Yapılan Alanlar Hukuk

 • Meşrutiyet ilan edilir.
 • Parlementolu sisteme geçilir.
 • Kanun-i Esasi yürürlüğe girer. (Türk tarihinin ilk anayasası)

Ekonomi

Duyun-u Umumiye idaresi kurulur. (Islahat değildir) OsmanlI mâliyesine el koyan uluslar arası örgüttür, Eğitim

 • Okulların sayısı artırılır.
 • Hukuk Mektebi açılır.
 • Sanay-i Nefise mMektebi (Güzel Sanatlar Okulu) açılır.
 • Ticaret Mektebi açılır.
 • Hendesehane ve Mülkiye Mektebi açılır.
 • Darü’l Fünun açılır (1900) (İlk Osmanlı Üniversitesidir).

XIX YY. Islahatların Başlıca Özellikleri
 • Islahatlar kişi teşebbüsü olmaktan çıkmış kadro girişimi niteliğini kazanmıştır.
 • Yeniçeri ordusunun kaldırılmasından sonra (1826) hız kazanmıştır.
 • Mülkiyet anlayışı değişmiştir.
 • Islahatlar yönetim ve hukuk alanında yoğunluk kazanmıştır.
 • Dış müdahale sıradan bir eylem haline gelmiştir.
 • Halka danışılmamıştır.
 • Islahatların öncülüğünü bürokrasi sınıfı, yapmıştır.
 • Halka temsil hakkı tanınarak dağılma önlenmeye çalışılmıştır.
 • Yeni kurumların yanında eski kurumlar yaşamaya devam etmiştir.
 • Yeni bir Osmanlı bürokrat ve aydın tipi ortaya çıkmıştır.

* Fransız İhtilali iyi değerlendirilmemiş milliyetçilik isyanları sıradan başkaldırılar olarak değerlendirilmiştir.

 • Avrupa devletleri yenileşmenin önünü kesen politikalar uygulamıştır.
 • Islahatın ekonomik temelleri atılamamıştır.
 • Ulema’nın siyasi etkileri zayıflatılmıştır.
 • Anayasal belgeler ortaya çıkmıştır.
 • Savaşlar, isyanlar yeniliklerin başarısını engellemiştir.
 • En çok eğitimde başarılı olunmuştur.
 • Cumhuriyete giden yolun taşları döşenmeye başlanmıştır.
 • ikili uygulamalar döneme damgasını vurmuştur.
 • Eğitimde-Hukukta-Yargıda çok başlılık meydana gelmiştir.