İletişim, bir gönderici tarafından gönderilen iletinin alıcı tarafından alınması sürecidir. İletişim, insanoğlunun dünya üzerinde yaşamaya başladığı andan itibaren ortaya çıkmış bir olgudur. Günümüzde iletilerin aktarılması için o kadar fazla araç ortaya çıkmıştır ki bu nedenle yaşadığımız çağ “iletişim çağı” olarak adlandırılmıştır.

İletişimde iletiyi ilk gönderen yani iletişim sürecini başlatan kişidir.İletişimde iletiyi ilk gönderen yani iletişim sürecini başlatan kişidir.Telefonla arkadaşını arayan kişi “kaynak” durumundadır.

İletişimin öğeleri nelerdir 
Alıcı
Kaynak yani gönderici durumundaki unsurun, gönderdiği iletileri alan hedef kişidir.
Telefonu arkadaşı tarafından aranan kişi “alıcı” durumundadır.

İleti (Mesaj)

-Kaynak ile alıcının birbirine aktardığı bilgi, duygu ve düşüncelerdir.
Telefonla arkadaşını arayan kişinin söylediği ve karşı taraftaki kişinin aldığı bütün cümleler “ileti” durumundadır.

Dönüt

Kaynak yani gönderici durumundaki unsurun gönderdiği iletileri alan alıcının bu iletilere verdiği cevap “dönüt” durumundadır.
Telefonla arkadaşını arayan kişiye alıcı durumundaki arkadaşının verdiği cevaplar “dönüt” tür.

Kanal 

İletişim esnasında kaynak ile alıcı arasındaki bütün iletileri taşıyan araç-ge-reç, yöntem ve tekniklerin tümü “kanal” durumundadır. Telefonla arkadaşını arayan kişinin iletileri aktarabilmek amacıyla kullandığı telefon “kanal” durumundadır.

Bağlam

İletişimin gerçekleştiği yerdir. Sözün söylendiği zaman, iletişimin meydana geldiği ortam, kişilerin o andaki psikolojik durumları bağlamı etkileyen unsurlardır. Bağlam iletişimi doğrudan etkiler.

Telefonla arkadaşını arayan kişinin tek başına bir odaya çekilerek konuşmayı gerçekleştirdiği bu yer “bağlantı’dır.