Teşhis, insan dışındaki canlı ya da cansız varlıklara insan özellikleri verme sanatıdır. İntak ise insan dışındaki canlı ya da cansız varlıkların insan özelliği kazanarak “konuşturulması”dır Fabllarda, masallarda teşhis ve intak sanatına çokça rastlanır. İntak bulunan dizelerde insan dışındaki varlığın konuşması için öncelikle şahıslaşması gerektiğinden “her intakta mutlaka bir teşhis” vardır. Ancak her teşhiste intak olduğu söylenemez. Teşhis sanatında olduğu gibi intak sanatında da aynı zamanda “kapalı istiare” bulunur.

Örnek:
Dalgalar senden yana çarpmaz oldu kıyıya Martılar selamını getirmiyor nicedir Uzaklarda sağ mısın yaşıyor musun hala? Kalbimde senin için topraklarım var benim

Esma Koksal

Martıların selam getirmemesi sadece insana ait bir özellik olacağı için kişileştirme yapılmıştır. Martının benzediği insan dizede yer almadığı için aynı zamanda “benzetilenin söylenmediği kapalı istiare” ortaya çıkmıştır.
Kaç mevsim geçti de artık sonbahar,

Yıllar sicim sicim saçlarımda kar,

“Seviyor” dese de beyaz yapraklar,

Papatya çiçeği yalancı gülüm Mehmet Babacan

Şiirde papatyalar konuşarak intak sanatı oluşturmuşlardır.