İşaret zamiri varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamir çeşididir, ismin yerini tutma görevinin dışında, aynı zamanda yerini tuttuğu ismi işaret eder.

İşaret zamiri örnekleri

Bu Şu O Bunlar Şunlar Onlar

Öteki Beriki Öylesi Böylesi ‘

Bura Şura Ora Burası Şurası Orası

Bu, benim aldığım ilk hediye!

Şu kaç kere kırıldı.

Bunlar insanlığın temel faziletleridir. Onları çöpe dökmeyi unutma!

Öylesini görmedim.

Bövlesi dünyada ilk defa!

Öteki seninle gelirse, ben gelmem!

Bura bizim oturabileceğimiz bir yer değil. Orada, çekmecede, tozlanmış bir resim var!
Şuralara sık sık gelişim ondan!

İşaret zamiri konusunda en çok yapılan yanlışlardan birisi de “o” sözcüğü ile alakalıdır. Kesinlikle unutulmamalıdır ki “o” sözcüğü insan isminin yerini tutuyorsa şahıs zamiri; insan dışı varlığın yerini tutuyorsa işaret zamiri; bir ismi işaret ediyorsa işaret sıfatı olarak kullanılır.

Ona selam söyle! (kişi zamiri)

Onu bana uzatır mısın? (işaret zamiri)

O tuzu bana uzatır mısın? (işaret sıfatı)