-lık, lik, luk, lük:

ayakkabıcı-lık, berber-lik, yumurta-lık, kalem-lik, kulak-lık, kış-lık, güzel-lik kötü-lük

-lı, li, lu, lü:

Konyalı, görgülü, acılı, Osmanlı, irili ufaklı, akıllı uslu

-cı, ci, cu, cü:

sanatçı, fırıncı, milliyetçi, uykucu, Atatürkçü

-cık, cik, cuk, cük:

gelincik, elmacık, kulakçık, bademcik, Ayşecik, azcık, kitapçık, küçü(k)cük

-ca, ce, ça, çe:

Türkçe, Arapça, Çatalca, Çamlıca, karaca, kızılca, boğmaca, insanca, aptalca, sessizce, basitçe, büyükçe
-sız, siz, suz, süz:

akılsız, tatsız, renksiz, Kıbrıssız, kimsesiz, yurtsuz -ki:

sokaktaki, dünkü, öteki, yarınki

-daş, deş, taş, teş:

arkadaş, soydaş, sesteş, özdeş

-ncı, nci, ncu, ncü:

birinci, altıncı, sonuncu, kaçıncı

-sı, si, su, sü:

çocuksu, erkeksi, kadınsı

-ımsı, imsi, umsu, ümsü:

acımsı, tatlımsı, kadifemsi, morumsu

-mtırak:

mavimtırak, acımtırak -0)z:

ikiz, üçüz, topuz

-cıl, cil, cul, cül:

insancıl, evcil, balıkçıl, kırçıl, bencil

-leyin:

sabahleyin, akşamleyin

– la, le: kışla -ak, ek:

solak, başak, topak -aç, eç: kıraç, topaç -an, en:

oğlan, köken, özen

-tı, ti:

homurtu, gıcırtı, patırtı

-gil:

Mehmetgil, annemgil

-da:

fırında (balık) sahanda (yumurta), sözde (kızlar)

dan:

candan (dost), altından (bilezik)

-ar, er:

birer, sekizer, onar

-man:

kocaman, kölemen -ka, ge: başka, özge

-k: ‘

bebek, topuk

-t:

yaşıt, eşit -ay, ey: güney

-m:

ortam, toplum

-el:

özel