-mak, mek: (Fiil isimleri)

almak, vermek, okumak, yemek, içmek (Kalıcı İsimler) yemek, çakmak, ekmek, kaymak

-ma.me: (Fiil isimleri)

okuma, yazma, gelme, gitme, yardım etme (Kalıcı isimler) dondurma, asma, kavurma, bağlama, kazma, işletme

-ış, iş, uş, üş: (Fiil İsimleri)

açılış, dinleyiş, seziş, biliş, bekleyiş, alış, veriş

-an, en: (Niteleme sıfatı)

gelen yolcu, giden otobüs, yazan öğrenci (Kalıcı isimler) Bakan, düzen

-ası, esi: (niteleme sıfatı)
görülesi yer, kör olası çöpçüler, geberesi adam

-maz, mez: (Olumsuzluk bildiren sıfatlar)

bitmez iş, geçmez gün, bilinmez yer (Kalıcı isimler) Yılmaz, Korkmaz, çıkmaz

-r, ar, er: (Niteleme sıfatı)

güler yüz, yaşanır memleket, bakar kör (Kalıcı isimler) yazar, okur, gelir, gider

-dik, dik: (Niteleme sıfatı)

bildik yer, tanıdık kişi, beklenmedik olay (Kalıcı isimler) tanıdıklar -acak, ecek: (Niteleme sıfatı)

akacak kan, görülecek hesap, alınacak eşya (Kalıcı isimler) yiyecek, giyecek, içecek, yakacak, gelecek

-mış, miş: (Niteleme sıfatı)

yaşanmış hadise, verilmiş söz, geçmiş gün, okumuş adam (Kalıcı isimler) dolmuş, geçmiş, yemiş

-ıp, ip:

alıp, bakıp, gidip, gelip -arak, erek:

koşarak, bakarak, gelerek

-madan, meden:

almadan, bilmeden, görmeden

-maksızın, meksizin:

durmaksızın, bakmaksızın, dinlenmeksizin

-casına, cesine:

uçarcasına, ölürcesine

-dığından, diğinden:

yağdığından, bildiğinden