İstiare,Benzetmenin temel öğelerinden olan benzeyen ya da benzetilenden sadece birisinin söylenip diğerinin sezdirilmesiyle yapılan sanattır, istiare ikiye ayrılır.

İstiare çeşitleri

A) Açık İstiare

Benzetmenin temel öğelerinden güçlü olan “benzetilen”in yer aldığı, güçsüz olan “benzeyenin bulunmadığı istiaredir.

Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna, ya Rab ne güneşler batıyor.

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif şehit olan askerleri “güneş”e benzetmiş ve cümlede benzeyen durumundaki askerleri söylememiştir. Sadece güçlü olan “güneş” dizede yer aldığı için açık istiare yapılmıştır.
B) Kapalı İstiare

Benzetmenin temel öğelerinden sadece güçsüz olan “benzeyenin yer aldığı, güçlü olan “benzetilenin bulunmadığı istiaredir.

Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice

Teoman
Gemiler yürekten değil limandan kalkacağı için, burada “yürek” “liman”a benzetilmiştir. Güçlü olan “liman” söylenmediği için kapalı istiaredir.