Aynı sıcaklığa sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan eğrilere izoterm (eş sıcaklık) eğrileri denir. Sıcaklığın yeryüzüne dağılışını göstermek, izoterm haritaları ile mümkündür. İzoterm haritaları, gerçek ve indirgenmiş olarak ikiye ayrılmakla beraber yaygın olarak kullanılan indirgenmiş izoterm haritalarıdır.

Gerçek İzoterm Haritaları

Yeryüzünde ölçülen gerçek sıcaklık (termometrenin göstermiş olduğu sıcaklık) değerleri aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerin kullanıldığı haritalardır. . Düzensiz dağılan yeryüzü şekilleri, gerçek sıcaklık eğrilerinin çok karmaşık bir görüntüye sahip olmasına neden olur. Bundan dolayı kullanımı yaygın değildir.
En dıştakinden en içtekine doğru izoterm eğrilerinim : değeri küçülüp, iç içe kapalı eğriler oluşuyorsa düşük sıcaklık adacığı oluştururlar. Bu durum, yüksek kesimlerde görülür.
-40 °C izotermi bir İzoterm eğrileri karaların daha fazla yer kapladığı Kuzey Yarımmküre de Güney Yarımküre’ve göre daha fazla girinti ve çıkıntı yapar.

İzoterm eğrileri Güney Yarımküre’de, soğuk su akıntılarından dolayı okyanuslarda kuzeye doğru kıvrım yapar.
0 °C izotermi, okyanus akıntıları ve karasallık etkilerinin daha net anlaşılacağı eğridir. 0 °C eğrisi, Kuzey Amerika’da 38°, Asya’da 35°.enlemine kadar İner. Bu durum karasallıktan kaynaklanır. Aynı eğri Büyük Okyanus’ta 60°, İskandinavya Yarımadasının kuzey kıyılarında 75° (Gulfstream sıcak su akıntısı nedeniyle) enlemine kadar çıkar.

İndirgenmiş İzoterm Haritaları

Yükseltinin etkisinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen sıcaklık değerlerinin kullanıldığı haritalardır. Yükseltinin etkisinin kaldırılması (sıfırlanması için), yükselti değeri 200’e bölünür. Elde edilen değer, gerçek sıcaklığa eklenerek İndirgenmiş sıcaklık bulunur. Aynı sıcaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle indirgenmiş izoterm eğrileri elde edilir.

İndirgenmiş İzoterm haritaları çok karmaşık olmayan ve kolay yorumlanabilen daha düzgün uzanan eğrilerden oluştuğu için kullanımı yaygındır.