Karşılaştırma olayları, durumları veya çeşitli kavramları benzerlik ve farklılıklarıyla ortaya koyarak birbirleriyle ilgili olduğu yönleri dile getirmektir.

Karşılaştırmada temel amaç, anlatılan bir kavram ya da durumun farklı ya da benzer taraflarını ortaya koyarak konunun daha da iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Karşılaştırdığımız kavramlar bu teknikle daha somut hale gelir. Karşılaştırma “benzerliklerden ve karşıtlıklardan yararlanma” olarak iki yolla yapılır.

Örnek:

Köye olumlu bakışın ve renkli tabiat manzarasının Ömer Bedrettin ve İhsan Raif Hanım’da dile getirildiği görülür. Ömer Bedrettin köy manzarasının bazı unsurlarının kendisi üzerindeki etkisiyle beraber verirken, İhsan Raif Hanım daha objektif ve bütüncül bir tarzda ele alır. Ömer Bedrettin deniz kenarındaki bir köyü, yüksek bir yerden seyreder; İhsan Raif Hanım, dağ köyünü manzarası ve insanlarıyla beraber işler. İki sanatçının da tabiat manzaralarını ve köyü ele alması güzel bir gelişmedir.
Paragrafta Ömer Bedrettin ve İhsan Raif Hanım’ın köye ve tabiata bakış açısı karşılaştırılarak verilmiştir.