İnsana ya da topluma özgü bir özelliği, bir olayı, bir davranışı bir tutum, bir durumu ele alıp işleyen, gülünçleştirerek yeren bir oyun türüdür.

Komedya da tragedya gibi Eski Yunanlıların Dyonisos dedikleri üzüm, şarap, bereket tanrısı için düzenlenen törenlerden doğdu. Yılda bir kez düzenlenen bu törenlerde iki tür komedya oynanırdı: Satyr (satir), Fars.

Satirler, keçi postu giymiş oyuncular tarafından tanrıların yaptığı işleri ya da yiğitlikleri alaya almak için oynanırdı.

Farslar, çağının ileri gelen kişilerini, günlük olayları soytarıca alaya alırlardı.

Komedya özellikleri

1. Konularını günlük yaşamdan alır.

2. Kişileri sıradan, halktan kimselerdir.

3. Yüksek ve soylu bir üslup kaygısı yoktur.

4. Diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.

5. Üç birlik kuralına uyulur.

6. Korkutucu, çlkin olaylar sahnede gösterilebilir.

7. Güldürürken düşündürme, insanı doğruya yöneltme amacı vardır.