Sözcüklerdeki düzlük ve yuvarlaklık durumuna göre oluşturulan uyumdur. Bu kural iki yönlüdür:

Türkçe sözcüklerde düz ünlülerden (a, e, ı, i) sonra yine düz ünlüler (a,ı, i) gelir.

Birinci hece ı a e ı i ——İkinci hece , a e ı i,

Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak bir ünlü (o, ö, u, ü) varsa sonra gelen hecede ya geniş-düz (a, e) ya da dar-yuvarlak (u, ü) ünlüler bulunur.

Birinci hece oöuü———ikici hece——-ae—uü

Örnek

Ne hasta bekler sabahı

Ne taze ölüyü mezar

Ne de şeytan bir günahı

Seni beklediğim kadar

Geçti istemem gelmeni

Yokluğunda buldum seni

Bırak vehmimde gölgeni

Gelme artık neye yarar

Necip Fazıl Kısakürek

Yukarıdaki dizelerde tek heceli kelimeler dışındaki bütün kelimelerde, küçük ünlü uyumu kuralına uyulmuştur. Tek heceli kelimelerde aranmaz.