mehmet akif ersoy ile ilgili görsel sonucuMehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul’da doğan sanatçı 27 Aralık 1936 yılında hayatını kaybetmiştir. Milli edebiyat yıllannın bağımsız sanatçısıdır. Hiçbir topluluğa katılmamış olan Akif, Türk-İslam milliyetçiliği doğrultusunda eser î vermiş ve bu anlayışın en büyük sanatçısı olmuştur. İstiklal şairimizdir, Şiirleri epik, didaktik, tarzda ve dini lirizm anlayışı içindedir.

Yazdığı ” Çanakkale Destanı bu anlayışın en güzel örneklerindendir. Sanatı bir süs olarak görmemiş ve şiirin biçiminden daha çok verdiği mesajı, manayı ön plana çıkarmıştır. Realizmin etkisinde olan Mehmet Akif hiçbir şiirlerinde bireysel konulara yer vermemiştir. Şiirlerinde nazmı nesr yaklaştırmıştır. Bütün şiirlerinde aruzu ön plana çıkarmış olan san atçının tek şiir kitabı Safahat’tır. Hasta, Küfe, Mahalle Kahvesi,
En önemli eserleri Seyfi Baba, Meyhane, Hasır, Çanakkale Destanı şairin önemli şiirleridir.

Seyfi Baba

 

Geçen akşam eve geldim( )Dediler()

Seyfî Baba

Hastalanmış() yatıyormuş()

() Nesi varmış acaba()

() Bilmeyiz oğlu haber verdi geçerken bu sabah() () Keşke ben evde olaydım() Esef ettim vah vah() Bir fener yok mu verin() Nerde sopam() Kız çabuk ol()

Gecikirsem kalınm beklemeyin() Zîrâ yol Hem uzun hem de bataktır()

() Daha a’lâ kalınız()

Teyzeniz geldi() bu akşam() değiliz biz yalınız() Sopa sağ elde() kınk camlı fener sol elde() Boşanan yağmur iliklerde() çamur tâ belde() Hani() çoktan gömülen kaldınmın hortlayarak()
İşte karşımda bizim yân kadîmin yurdu()

Bakalım var mı ışık() Yoksa muhakkak uyudu() Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip Sarkıtılmış olacak() bir onu bulsam da çekip Açıversem() İyi amma kapı zâten aralık()

Gâlibâ bir çıkan olmuş() Neme lâzım() artık() Girerim ben diyerek kendimi attım içeri() Ayağımdan çıkanp lâstiği geçtim ileri()

Sağa döndüm() azıcık gitmeden üç beş basamak() Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak() Sola döndüm() odanın eski şayak perdesini() Aralarken kulağım duydu fakirin sesini()

() Nerde kaldın() Beni hiç yoklamadın evlâdım() Haklısın() bende kabâhat ki haber yollamadım()
Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba()

Sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba()

() Ihlamur verdi demin komşu() Bulaydık() şunu bir()
() Sen otur() ben aranm()

() Olsa îçerdik() iyidir()

() Aha buldum() aramak istemez oğlum() gitme() Ben de bir kamı geniş cezve geçirdim elime() Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan() Azıcık geldi bizim ihtiyann benzine kan()

() Şimdi anlat bakalım() neydi senin hastalığın() Nezle oldun sanınm() çünkü bu kış pek salgın()

() Mehmed Ağa’nın evi akmış() Onu aktarmak için Dama çıktım() soğuk aldım() oluyor on beş gün() Ne işin var kiremitlerde a sersem desene() İhtiyarlık mı nedir() şaşkınım oğlum bu sene() Hadi aktarmayayım( )Kim getirir ekmeğimi() Oturup kör gibi() namerde el açmak iyi mi()

Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası() Dostunun yüz karası() düşmanının maskarası() Yoksa yetmiş beşi geçmiş bir adam iş yapamaz() Ona ancak yapacak beş vakit abdestle namaz() Hastalandım() bakacak kimseciğim yok() Osman Gece gündüz koşuyor iş diye() bilmem ne zaman
() Seni bir terleteyim sımsıkı örtüp bu gece() Açılırsın() sanınm() terlemiş olsan iyice()

İhtiyar terleyedursun gömülüp yorganına() Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanma() Başladım uyku taharfîsine() Lâkin ne gezer() Sızmışım bir aralık() neyse yorulmuş da meğer() Ortalık açmış() uyandım() Dedim() artık gideyim() Önce amma şu fakîr âdemi memnun edeyim() Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede() Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sâde() O zaman koptu içimden şu tahassür ebecfî()

Ya hamiyetsiz olaydım() ya param olsa idi()

Geçen akşam eve geldîm(.)Dediler(:)

(—)Seyfi Baba Hastalanmış^) yatıyormuş(.)

(—) Nesi varmış acaba(?)

(—) Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah(.)

(—) Keşke ben evde olaydım(.) Eseretfim,?vah vah(!) . Bir fener yok mu, verin(.) Nerde sopam(?) Kız çabuk ol(!) Gecikirsem kalırım beklemeyin(.) Zîrâ yol Hem uzun, hem de bataktır(.)

(—) Daha a’lâ, kalınız(.)

Teyzeniz geldi(,) bu akşam(,) değiliz biz yalınız(.)

Sopa sağ elde(,) kırık camlı fener sol elde(;)

Boşanan yağmur iliklerde(,) çamur tâ belde(.)

Hani(,) çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak(;) (“)Gel(!)(“)diyen taşları kurtarmasa(,) insan batacak(.)
İşte karşımda bizim yâr-ı kadîmin yurdu(.)

Bakalım var mı ışık(?) Yoksa muhakkak uyudu(.) Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip Sarkıtılmış olacak(,) bir onu bulsam da çekip Açıversem(-) İyi amma kapı zâten aralık(.)

Gâlibâ bir çıkan olmuş(.) Neme lâzım(,) artık(!) Girerim ben diyerek kendimi attım îçeri(.) Ayağımdan çıkarıp lâstiği geçtim ileri(-)

Sağa döndüm(,) azıcık gitmeden üç beş basamak(.) Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak(i)

Sola döndüm(,) odanın eski şayak perdesini(,) Aralarken kulağım duydu fakirin sesini(:)

(—) Nerde ka!dın(?) Beni hiç yoklamadın evlâdım(!) Haklısın(,) bende kabâhat ki haber yollamadım(.)
Çekerek dizlerinin üstüne bîr eski aba(,)

Sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfı Baba(.)

(—) Ihlamur verdi demin komşu(.) Bulaydık(,) şunu bir(…) (—) Sen otur(,) ben ararım(.)
BABA

(—) Olsa içerdik(,) iyidir(.)

(—) Aha buldum(,) aramak istemez oğlum(,) gitme(.) Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elîme(.) Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan(,)

Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan(.)

(—) Şimdi anlat bakalım(,) neydi senin hastalığın(?) Nezle oldun sanırım(,) çünkü bu kış pek salgın(.)

(—) Mehmed Ağa’nın evi akmış(.) Onu aktarmak için Dama çıktım(,) soğuk aldım(,) oluyor on beş gün(.)

Ne işin var kiremitlerde a sersem desene(!)

İhtiyarlık mı nedir(,) şaşkınım oğlum bu sene(.)

Hadi aktarmayayım(.)Kim getirir ekmeğimi(?)

Oturup kör gibi(,) namerde el açmak iyi mi(?)

Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası(;) Dostunun yüz karası(,) düşmanının maskarası(i) Yoksa yetmiş beşi geçmiş bir adam iş yapamaz(.)

Ona ancak yapacak, beş vakit abdestle namaz(.) Hastalandım(,) bakacak kimseciğim yok(;) Osman Gece gündüz koşuyor iş dîye(,) bilmem ne zaman
(—) Seni bir terleteyim sımsıkı örtüp bu gece(i) Açılırsın(,) sanırım(,) terlemiş olsan iyice(.)

İhtiyar terleyedursun gömülüp yorganına(.)

Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına(,) Başladım uyku taharrîsine(.) Lâkin ne gezer(!) Sızmışım bir aralık(,) neyse yorulmuş da meğer(.) Ortalık açmış(,) uyandım(.) Dedim(,) artık gideyim(,) Önce amma şu fakîr âdemi memnun edeyim(.)

Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede(.) Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sâde(!)

O zaman koptu içimden şu tahassür ebedî(:)

Ya hamiyetsiz olaydım(,) ya param olsa idi(!)

Mehmet Akif Ersoy