Samsun ve çevresindeki Pontusçu Rumlar Türk köylerine baskınlar düzenliyor, Türklerl katlediyor buna karşılık İngllizlere ise “Türklerin Rumlara katliamlar düzenlediği” yolunda propaganda yapıyorlardı. İngiliz temsilcisi bir uyarı İle Osmanlı yönetiminden;
– Karadeniz bölgesinde asayişi sağlaması, Türklerden toplanacak silahları depolamasını

– Türklerin oluşturduğu cemiyetlerin ortadan kaldırılmasını

– Mondros’un özellikle ordu ile İlgili hükümlerinin uygulamasını istedi.

Osmanlı yönetimi de Mustafa Kemal’i 9. ordu (sonradan 3. ordu) bölgesindeki bütün askeri ve mülki yetkililere emir verebilmeyi içeren ordu müfettişliği görevi ile Samsun’a gönderdi.OsmanlI yönetimi de Mustafa Kemal’i 9. ordu (sonradan 3. ordu) bölgesindeki bütün askeri ve mülki yetkililere emir verebilmeyi içeren ordu müfettişliği görevi ile Samsun’a gönderdi.
Mustafa Kemal, Samsun’da İngiliz birlikleri bulunduğu için Havza’ya geçer, oradan 20-21 Mayıs’ta İstanbul’a gönderdiği Samsun raporunda;
– İngilizlerin Samsun’u haksız yere işgal ettiğini,
– İzmir’in işgalinin kabul edilemeyeceğini,
– Bölgedeki olayların Rum çeteler tarafından çıkarıldığını belirtmiştir.