Mübalağ,bir şeyi zihinde kuwetli bir iz bırakmak amacıyla olağanüstü bir şekilde abartma sanatıdır. Mübalağa sanatında herhangi bir varlık ya da durum, olduğundan çok fazla gösterildiği gibi olduğundan çok az da gösterilebilir.

Ne ağlarsın benim zülfü siyahım

Bu da gelir bu da geçer ağlamam
Göklere erişti feryad-ı ahım

Bu da gelir bu da geçer ağlama Âşık Daimi

Âşık Daimi ettiği feryadının göklere eriştiğini söylemiş ve mübalağa sanatı yapmıştır.

1. Senin için bu ateşte yüz yıl yanarım!

2. Gökyüzüne değmiş, uçları minarelerin.

3. Göklere erişti feryadım, ahım!

4. Bir of çeksem karşıkl dağlar yıkılır!

5. Minicik gövdeme yüklüdür Kafdağı!

6. Bir ucu yerde bir ucu gökteydi 600 yıllık çınar ağacının!

7. Avuç içi kadar bir odada altı kişi yaşıyor.

8. Dünyalar kadar işim var bugün!