Moskova’ da kaldığı sürece Mayakovskî, Klebnikov, Lermantov gibi Rus şairlerini tanıyarak kendisine yeni bir şiir çizgisi bulan Nazım Hikmet, Rusya’dan Türkiye’ye döndükten sonra yayımladığı ilk kitabı 835 Satır’la (1930) çağdaşlarından çok farklı bîr şiiri dener.

Türk şiirinde o zamana kadar denenmeyen görsel, sessel ve karmaşık biçemli teknikleri kullanarak somut ve nesnel bir şiir anlayışıyla karşımıza çıkar. Aynı zamanda şiirini o güne kadar görülmemiş bir düzeyde Marksist ideolojinin emrine verir.Bu şiir anlayışı, Türk şiirinin gerek yapı gerek bağlam sorunlarına gerçek anlamda bir darbe indirmiştir.

Bu yönüyle Nazım Hikmet’in 1920’lerde Aydınlık dergisinde yayınladığı şiirleri Türkiye’deki ilk modernist şiirlerdir. Fütürizm ve konstrüktivizmden etkiler taşıyan Nazım Hikmet şiiri, yeni bir içerik ve söylemle geleneksel şiirin karşısına çıkarak onu sarsmaya başlar ve kendisine bir çıkış yolu arayan Türk şiirinde estetik alt yapısı güçlü olmamasına hatta estetiği öncelememesine rağmen beklenilenden daha etkili olur.