necip fazıl kısakürek hayatı kısaca ile ilgili görsel sonucuNecip fazıl kısakürek 1905’te doğan sanatçı 1983’te hayatını kaybetmiştir. Cumhuriyet döneminin din, tasavvuf, politika, öykü, roman, tiyatro, şiir gibi birçok alanında eserler veren önemli bir sanatçısıdır.İlk dönem şiirlerinde bireysel yalnızlık, ölüm, tabiat, kadın gibi konulan ön plana çıkaran şair; 1934’ten itibaren tasavvuf! konulara ağırlık vermiş, mistik bir anlayışla ve yer 1 yer ideolojik söylemlerle kendine özgü bir şiir oluşturmuştur.




Sanatının ilk devresinde yazdığı kimi şiirlerini dünya görüşü ile alakalı olarak sonradan reddetmiş olan Necip Fazıl, şiirlerinde Halk ve Tekke şairlerimize ait biçim ve konulan Batılı, modem Fransız şiiri ölçüleri ile değerlendirmiştir. Edebiyatımızda 7+7 hece ölçüsünü en iyi kullanan şairdir. İnsan, ruh, fizik ötesi felsefî buhranlar, şehir insanının kalabalıklar içinde yalnızlaşması, insanın ve eşyanın bilinmeyen iç yüzünü hissettirmesi, dinî-mistik duyuşlar Necip Fazıl’ın konularıdır