Birleşik cümlelerde ya da sıralı cümlelerde nesne ortak olmadığı halde, bütün yüklemler ya da yan yargılar için ortak öğe kabul edilirse anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Bu türden anlatım bozuklukları, İkinci yargıya bir nesnenin ilavesiyle giderildiğinden dolayı “nesne eksikliği” olarak adlandırılır.

Oğluyla ilgileniyor, her zaman dinliyordu.

(Bu sıralı cümlede “oğluyla” edat tümleci iki cümle için de ortak kullanıldığından dolayı ikinci cümlede “oğluyla her zaman dinliyordu” anlamı çıkmıştır. İkinci cümleye getirilecek olan “oğlunu” nesnesi anlatım bozukluğunu giderecektir.

Örnekler

1. Kardeşiyle ilgilenmiyor, ihmal ediyordu.
2. Ona gıpta ile bakıyor ve çalışmalarından dolayı kutluyorum.

3. Sana asla kızmıyor, çok seviyoruz.

4. Bana her zaman destek oldu, hiçbir zaman kırmadı.

5. Kızın üstünü başını temizleyip, hastaneye götürdü.

6. Öğrencilerine her fırsatta kitap veriyor, her zaman koruyordu.

7. Yerlere çöp atmak ve kirletmek yasaktır.

8. Bana haksızlık edip küçük düşürdüler.

9. ÖSS’ye girdim ve kazandım.

10. Senin düşüncelerine karşı koydu ve dinlemedi.

11. Yapılması gerekenlere her zaman destek veren ve hayata geçirmeye çalışan biridir.

12. Başbakan eğitime katkıda bulunanlara ödül veriyor ve övüyordu.

13. Aileme hep destek oldum, hiç utandırmadım.

14. Bana dayak atıp tehdit ettiler.

15. Onlar çocuğa oyuncak alıp sevindirdiler.

16. Elimi saçlarıma götürüp taradım.

17. Kimse ona karşı koyamaz, eleştiremezdi.

18. Ona dikkatle bakıp saatlerce incelediler.

19. Paris herkese ışıltılarıyla göz kırpıyor ve buraya davet ediyordu.

20. Kitaplarına çok iyi bakar, kırıştırmazdı.

21. Onun sözlerine kulak ver, dinle.

22. Sözlerinize teşekkürle başlayın ve teşekkürle bitirin.

23. Hem çiçeklere çok para veriyor, hem de bir saat sonra atıyorsunuz.

24. Belge ve dokümanlarınıza İyi sahip olun, kasaya kaldırın.

25. Bu oyunlara kanmayın, bertaraf edin.

26. Okuldan gelince yemeğe oturur ve yerdim.

27. Evli çiftin alyansına isim yazıp geri uzattım.

28. Bahçeye diktiği fidanlara aşı yaptırıp güçlendirdi.

29. Otobüse bindikten kısa süre sonra durdurdu.

30. Telefon üç kez çaldı, kimse açmadı.

31. Cemil Bey sana selam söyledi, yemeğe çağırdı.

32. Oynayacağımız sahaya baktık, saatlerce inceledik.

33. Size söylediklerimize karşı çıkmayın, anlamaya çalışın.

34. Manava davetiyeyi bırakıp düğüne çağırdım.

35. Küçüklerimize destek olmalı ve korumalıyız.

36. Uçak biletlerine damga basarak bekleyen insanlara dağıttı.

37. Sinemaseverlere çok destek olduk, mutlu etmeye çalıştık.

38. Sanatçının son filmine gidip izledik.

39. Gelenlere yemek yedirerek doyurdu.

40. Pastaya çikolata parçacıkları attı ve misafirlere sundu.

41. Yazdığı son kitaba güzel bir kapak yapıp, tüm Türkiye’de satmış.

1. (… kardeşini ihmal) 2. (… onu kutluyorum …) 3. (… kızmıyor seni çok …) 4. (… beni kırmadı) 5. (… kızı hastaneye götürdü) 6. (onları koruyordu) 7. (… yerleri kirletmek) 8. (beni küçük düşürdüler) 9. (ÖSS’yi kazandım) 10. (seni dinlemedi) 11. (yapılması gerekenleri) 12. (onları övüyordu) 13. (ailemi utandırmadım) 14. (beni tehdit ettiler) 15. (çocuğu sevindirdiler) 16. (saçlarımı taradım) 17. (onu eleştiremezdi) 18. (onu incelediler) 19. (herkesi davet ediyordu) 20. (onları) 21. (onu dinle) 22. (sözlerinizi) 23. (çiçekleri) 24. (onları kasaya kaldırın) 25. (oyunları bertaraf edin) 26. (yemeğimi yerdim) 27. (alyansı geri uzattım) 28. (fidanları güçlendirdi) 29. (otobüsü durdurdu) 30. (telefonu kimse açmadı) 31. (seni çağırdı) 32. (oyanyacağımız sahayı inceledik) 33. (söylediklerimizi anlamaya çalışın) 34. (manavı düğüne çağırdım) 35. (küçüklerimizi) 36. (uçak biletlerini dağıttı) 37. (onları) 38. (filmi izledik) 39. (gelenleri doyurdu) 40. (pastayı sundu) 41. (yazdığı son kitabı satmış)