Nesne, öznenin “yaptığı işten etkilenen” öğedir. Nesne, yüklemi geçişli olan fiil cümlelerinde bulunur. Nesneyi bulmak için yükleme “ne, neyi, kimi” sorularından biri sorulur.

Nesne “belirtili” ve “belirtisiz” olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Belirtili Nesne Nedir

Belirtme durum eki “-i, -ı, -u, -ü” alarak belirli bir durumu ya da varlığı karşı layan öğedir. Belirtili nesne yükleme sorulan “neyi, kimi” sorularıyla bulunur.

Belirtili Nesne Örnekleri

Bahamın arabasını polis çekiciyle götürüyordu.
Belirtili N. Yüklem

Kızgın kulplarından kavradıkları kazanı ateşten indirdiler-Belirtili N. Yüklem

b) Belirtisiz Nesne Nedir:

Belirtme durum eki “-i, -ı, -u, -ü” almadan belirsiz genel bir varlığı karşılayan g’ öğelerdir. Ö’

Belirtili nesne yükleme sorulan “ne” sorusuyla bulunur.

Belirtisiz Nesne Örnekleri

Annem         nefis yemekler      hazırlamıştı.

                             B’siz N.                       Yüklem

Önde yürüyen iki kişi, çuval          taşıyorlardı.

                           Belirtisiz N.               Yüklem 

 

Nesneler birden fazla yüklem için ortak kullanılabilir. Birden çok eylemin anlamını tamamlayan nesnelere “ortak nesne denir.

Ayakkabısını çıkardı, rafa kaldırdı, (ortak nesne)

Tüfeğini eline aldı ve düşmana doğrulttu, (ortak nesne)