En az iki kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları gruplar “öbek” olarak ifade edilir. Birden fazla sözcüğün bir grup meydana getirerek oluşturduğu zarflar “öbekleşmiş zarflar”dır.

“Hemen hemen, er geç, ikide bir, aşağı yukarı, arada sırada, kırk yılda bir, gece gündüz, bazı bazı, üç aşağı beş yukarı…”

Orada burada valan vanlıs konuşmayın, (ikileme şeklinde oluşan zarf) Benim yanımda doğru dürüst çalışın, (ikileme şeklinde oluşan zarf)

Gecenin karanlığında gözden kayboldular, (isim tamlaması biçiminde zarf) Birkaç oün burada sizi beklediler, (sıfat tamlaması biçiminde zarf)

Her sene bu kaplumbağalar bu sahile gelir, (sıfat tamlaması biçiminde zarf) Sabaha kadar işyerinde çalıştık, (edat grubuyla oluşan zarf)
Denize doğru gel! (edat grubuyla oluşan zarf)

O herkese kibirli ve gururlu davranıyor, (bağlama grubu biçimindeki belirteç) Size neşeli ve sempatik yaklaştık, (bağlama grubu biçimindeki belirteç) Sonunu düşünmeden konuşuyor! (zarf fiil grubu biçimindeki zarf)

Ben yasadıkça vicdanın seni bırakmayacak, (zarf fiil grubu biçimindeki zarf)