B)Öge Dizilişine Göre Cümleler

1) Kurallı Cümle

Yüklemi sonda olan cümleler kurallı cümlelerdir.

Ah bu şarkıların gözü kör olsun! (Yüklem)

Siyah gözlerine beni de götür. (Yüklem)

Hasretinden prangalar eskittim. (Yüklem)

Şiir, büyük zekâların rüyalarıdır. (Yüklem)

Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur. (Yüklem)

2)Devrik Cümle

Yüklemi sonda bulunmayan cümlelerdir. Devrik cümlelerde yüklemden sonra başka öğeler bulunur.

İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. neamen benim gamlı yaslı gönlüme. Duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengini!
3) Eksiltili Cümle

Yüklemi söylenmeyen cümlelerdir. Eksiltil! cümlelerde yüklem okuyan tarafından genellikle bilinir.

Testlerinizi çözdükten sonra üç dakika ara… (vereceğiz)

Az veren candan, çok veren maldan… (verir)

Yolculuk bittiğinde hemen bir havuz sefası… (yapalım)

Şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları… (oynanacak)

Karanlık bir gecenin ardından aydınlık bir sabah… (çıkar)