Deneyimlerden Kaynaklanan Etkenler

Bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve alışkanlıklar Ü bazen bir konunun öğrenilmesini hızlandırırken bazen < de yavaşlatır. Bu duruma transfer (aktarma) denir.

Pozitif Transfer 

Bireyin sahip olduğu deneyim, birikim ve alışkanlıkların yeni bir konunun öğrenilmesini hızlandırmasıdır. Eski bilgiler yeni bilgilerin öğrenilmesi için temel oluşturur. Böylece konu daha kısa bir sürede öğrenilmiş olur. İlköğretimde, matematikteki dört işlemi çok iyi kavramış olan bir öğrenci bu işlemlerle bağlantılı konuları öğrenmekte zorluk çekmez. İlköğretim matematik konularını öğrenememiş bir öğrenci ise ortaöğretim matematik konularını öğrenmekte zorluk yaşar.
Transfer olayının olabilmesi için konuların teknik ve içerik olarak birbirine benzemesi gerekir. Birbirine benzemeyen konular arasında, transfer gerçekleşmez. Matematik dersi iyi olan bir öğrencinin, fizik dersinin de iyi olması beklenebilir. Buna karşın, matematik dersi iyi olan bir öğrencinin güzel şiir yazması beklenmez.