Nitelik ve Niceliklerine Göre Önermeler

Nicelik miktar, nitelik ise olumluluk ya da olumsuzluk bildirir. Niceliklerine ve niteliklerine göre önermeler tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tekil olumsuz, tekil olumlu ve tekil olumsuz olmak üzere ayrılırlar. ^

Tümel olumlu önermeler: Nicelik bakımından tümel, yargı bakımından olumludur. “A” harfiyle sembolize edilir.

Bütün çocuklar yaramazdır.

Her canlı hareket eder.

Tüm kalemler mürekkeplidir. |

Tümel olumsuz önermeler: Nicelik bakımından tümel, yargı bakımından olumsuzdur. “E” harfiyle sembolize edilir.
Hiçbir tavuk gölde yaşamaz.

Hiçbir insan vicdansız değildir.

-Tikel olumlu önermeler: Nicelik bakımından tikel, yargı bakımından olumludur. “I” harfiyle sembolize edilir.

Bazı çocuklar erken gelişir.

Kimi öğrenciler üniversite sınavına hazırlanır.

-Tikel olumsuz önermeler: Nicelik bakımından tikel, yargı bakımından olumsuzdur. “O” harfiyle sembolize edilir.

Bazı yazlar yağışlı geçmez.

Bazı insanlar Giresunlu değildir.

-Tekil önermeler: Nicelik bakımından tekil, yargı bakımından olumlu ya da olumsuzdur.

Karadeniz bol yağış alır

Madrid, Türkiye’nin başkenti değildir.

Nicelik özneye, nitelik yükleme aittir.

Mantık önermelerin içerikleriyle ilgilenmez. Önermeleri şekil bakımından inceler