Düşünceyi daha etkili hale getirmek için konuyla ilgili örnekleri sıralamaktır. Örnekleme genellikle soyut bir düşünce ya da kavramı somutlaştırarak, daha iyi ifade etme amacıyla yapılır. ,

Örneklenen düşünceler okuyucunun zihninde daha çabuk kalır ve anlatılanların benimsenmesine yardımcı olur. “İnandırmak ve kanıtlamak” örnekleme için en önemli amaçtır. Örnekleme cümleleri paragrafların “gelişme” bölümünde kendine yer bulur. Giriş bölümünde ortaya konulan konu, gelişme bölümünde örneklerle anlatılır. “Örneğin, mesela, söz geilimi, misal,” gibi sözcükler örnekleme cümlelerinde çok fazla kullanılır.

Örnek:

1990’lı yıllarda yazılmış öykülerin dış özelliklerini incelemeye, türe ilişkin sorunların ardından, kitaplarının bazı fiziksel özellikler ile devam edilecektir. Bu çalışma için okunan öykü kitaplarının ortalama yüz sayfa civarında olduğu ve yine ortalama on kadar öykü içerdiği gözlemlenmiştir.
Öykülerin uzunluğuna gelindiğindeyse, genellikle beş-on sayfa civarında oldukları söylenebilir. Ancak bu genel eğilimin hayli dışına çıkan örnekler de mevcuttur. Doğan Yarıcı’nın 2004 yılında yayımlanan Gece Kelebekleri başlıklı kitabı yüz sayfadan ibaretken, içinde 78 öykü bulunmaktadır.

Kitapdaki öykü sayısından sonra, öykünün ne kadar uzun olduğuna ilişkin genelleme de Yarıcı’nın kitabından verilecek bir örnekle ile gösterebilinir. Yazarın, aynı kitapta yer alan öykülerinden biri,“Keçiboynuzu Ağacının Dalındaki Kuzgun” gibi uzun bir baslık taşımasına rağmen öykünün kendisi sadece bir kelimeden ibarettir.

Yazar açıklama yaptığı paragrafında Doğan Yarıcı’nın eserlerini araştırmasına örnek vermiştir.