Osman Gazi döneminde profesyonel ordular yoktu. Osman Gazi ve arkadaşları savaş sırasında birlikte olurlar­dı. Savaştan sonra herkes işine bakardı. Ama beylik kısa sürede büyüyünce devamlı askere ihtiyaç duyuldu.

İlk ordular Orhan Bey döneminde kurulan; Müsellem ve Yaya adını taşıyan ordulardır yine bu dönemde. Pen- çik denilen bir usul uygulanmıştır her beş esirden biri devlete verilir, o da bunlardan asker olarak yararlanırdı. Bu usul kısa sürede yerini devşirme usulüne bırakmıştır.

Osmanlı Devletinin üç temel ordusu vardır. Kapıkulu, Tımarlı Sipahi ve Deniz Kuvvetleridir. Bunlardan başka bir çok yardımcı kuvvet de bulunmaktaydı. Ordunun yetiştirilmesin­de iki etkili yöntem kullanılmıştır. Bunlar Devşirme ve Tımar sistemleridir.
Osmanlı Devletinde Ordu Sistemi

Kapıkulu Ordusu

– İlk kez I. Murad zamanında oluşturulmuştur.

 • Devşirme sistemiyle oluşturulur.
 • Ulufe denilen maaş alırlar (3 ayda bir)

– Padişah değişikliği sırasında cülüs bahşişinden yararlanırlar.

 

Kapıkulu Piyadeleri

 • Yeniçeriler
 • Cebeciler – Silah Yapımı
 • Lağımcılar-Kale duvarlarını yıkma
 • Humbaracılar-Cephane İmalatı
 • Top arabacıları-Savaş Meydanına topları taşıma

Kapıkulu

Süvarileri

 • Sağ ve sol ulufeciler
 • Sağ ve sol garipler
 • Sipahiler
 • Silahtarlar

Eyalet Ordusu

 • Tımar sahiplerinin yetiştirdiği Cebellü’lerin birleşmesiyle oluşur (Tımarlı Sipahi)
 • Sayıca en kalabalık ve devletin en güvendiği ordulardır. (Türklerden oluştuğundan dolayı)
 • Maaş almazlar, barış zamanı toprakla uğraşırlar.

Yardımcı Kuvvetler

 • Bağlı Beyliklerin gönderdiği askerler
 • Akıncılar
 • Gönüllüler
 • Derbençler
 • Turnalar

– Bostancılar-Sarayı koruma

Yeniçeriler

 • En etkili kapıkulu ocağıdır.
 • Yaya savaşçılardır.
 • Evlenmezler (sonradan değişti).
 • Kışlalarda otururlar.
 • Bektaşi geleneğine bağlıdırlar. (Hacı Bektaşi Veliyi manevi önderleri olarakbenimsemişlerdir)
 • Merkez isyanlarını çıkardılar.
 • Bozulma sürecinde esnaflıkta yaptılar.
 1. Mahmut tarafından kaldırılmış (1826 – Vaka-i Hayriye) yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye kurulmuştur.
 • Kapıkulu ocaklarının maaşına ulufe denilirdi. Üç ayda bir doğrudan hâzineden ödenirdi.
 • Padişah tahta çıktığında CÜLUS, sefere çıktığında SEFER bahşişi ödenirdi. Hazine üzerindeki en önemli yük Ulufe ve cülus bahşişi olmuştur.

Devşirme Sistemi

Devşirme sisteminin amacı ihtiyaç duyulan insan kaynaklarını oluşturmaktı. Hıristiyan kökenli çocuk ve gençler toplanır.

Bunlardan bazı özelliklere sahip olanlar saray okullarına alınırdı.

 

Diğerleri Türk köylüsünün yanına verilirdi. Amaç: Devşirmeleri İslamlaştırmak ve Türkçe öğrenmelerini sağla­maktı.

Gelibolu ve İstanbul’da bulunan Acemi oğlanlar ocağında eğitim süreci başlardı.

İhtiyaç duyulan ocaklara dağıtım yapılırdı. Yetenekli olanların bir kısmı yine idareci yetiştirmek üzere Enderun okuluna alınırdı.

DONANMA: İlk Osmanlı Donanması Orhan Bey zamanında Karasioğullarının OsmanlI’ya bağlanması ile oluşturulmuştur. İlk Osmanlı tersanesi Yıldırım Bayazît döneminde Gelibolu’da açılmıştır. Donanmanın en güçlü olduğu dönem Kanuni zamanıdır. Donanma komutanına Kaptan-ı Derya denilirdi. Donanma askerine Levent adı verilirdi.

Diğer aramalar:osmanlı ordu sistemi kısaca,osmanlı askeri teşkilatı özet