1,Kişi, zaman ve olay unsurlarını ön planda tutarak tasarladığımız ya da gözlediğimiz bir olayı hikâye ederek anlatma biçimidir.

2. Öyküleme anlatım biçiminin “olay, mekân, zaman ve şahıslar” olmak üzere dört temel unsuru vardır.

3. Bu anlatım biçiminde en önemli unsur “olay”dır. Zaman, mekân, şahıslar*^
bir olay etrafında şekillenir.

4. Öyküleyici anlatımlarda devinim yani hareket son derece önemlidir.

5. Diğer türlerden en farklı yönü yazarın düşüncelerini bir olay ile okuyucuya ulaştırmasıdır.

Öyküleyici anlatımda başarılı bir plan vardır. Anlatılanlar belli bir düzen dâhilinde okuyucuya ulaştırılır.

7. Betimlemede tasvir etme amacı varken öykülemede temel amaç okuyucuyu olayların içinde yaşatmaktır.
8. Roman ve hikâye gibi anlatmaya bağlı edebî eserlerde, özellikle öyküleyici anlatımdan yararlanılır.

Öyküleme iki şekilde karşımıza gelir:

Açıklayıcı Öyküleme:

Sanatsal bir kaygının olmadığı, olayların bilgi verme amacıyla kronolojik bir tutumla anlatıldığı öyküleme biçimidir. Günlük hayata karşılaştığımız yemek tarifleri, deney anlatımları, problem çözümleri açıklayıcı öykülemedin Açıklayıcı öykülemede sanatsal ifadelere pek fazla rastlanmaz.

Sanatsal Öyküleme:

Bilgilendirme amacının olmadığı, sadece okuyucuya olayın içinde yaşıyormuş izlenimi vermek için kaleme alınan öyküleme çeşididir. Bu tip öykülemelerde sanatsal cümlelere, süslü bir anlatıma yer verilir. Öykü, roman gibi edebî türler sanatsal öyküleme ile oluşturulurlar.