Esans anlamı nedir

Bitkilerden çıkarılan ya da kimyasal yol­larla çeşitli maddelerden elde edilen koku­lu, uçucu sıvılara «esansı denir.Orta Asya, Mezepotamya, mısır uygarlık­larının kalıntılarından anlaşıldığına göre ,esans çok eski çağlardan beri yapılıp kullanılmaktadır. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Eroin nedir

Bir morfin türevidir.Kimyadaki adı «dias- tilmorfin* dir.Morfin gibi bir analjezik ol­makla birlikte, etkisi ondan 4-8 kat daha kuvvetlidir. Bununla birlikte, solunum sis­teminde büyük zararlara yol açtığı için, analjezik olarak kullanılmaz ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kayseri Erciyes dağı hakkında bilgi

İç anadolu bölgesi'nin orta kızılırmak bö­lümünde,kayseri şehri sultan sazlığı - hın­zır Dağları arasında yüksek bir dağdır. Eski bir volkandır; 3,916 m. yüksekliktedir. İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağıdır. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Muhsin Ertuğrulun Hayatı

Türk Tiyatrosu' nun ünlü aktörü, rejisörüdür. İstan­bul'da doğdu. Ba­bası, Hariciye Ne­zareti (Dış İşleri Bakanlığı) vezne­darlarından Hüsnü Bey'di. Muhsin, ön­ce askerî Rüştiye' de, sonra mercan muhsin ertuğrul    idadisi'nde okudu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ertuğrul Gazi Hakkında Kısa Bilgi

Osmanlı devleti'nin kurucusu okup osman gazi'nin babası, osman oğulları hanedanı­nın ilk dedesidir.Hakkındaki bilgi­lerimiz, sonradan osmanlılar'ın akıl­ları durdurucu bir biçimde parlayıp yükseldiği zaman yazılmış oldukları için, errtuğrul gazi'nin üzerinde kesin bir şey ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aşk Tanrısı Eros Kimdir

Eski Yunan mi­tolojisindeki aşk tanrısı'dır.Romalılar ona cupidons adını vermiş­lerdir.Annesi aphrodite (Venüs).Kimi efsanelere göre eros'un babası tan­rılar kralı zeus (Jüpiter), kimisine göre ise savaş tanrısı hermes (Mars)tır ... devamı

{ Yorum Ekle }

Enver paşa kimdir

Ünlü bir türk generali,hükümet adamıdır. İstan­bul'da doğdu.Ba­bası istanbuIlu ahmet bey’i sonra­dan oğlu sivil pa­şalığa yükseltmiş­tir.Ahmet bey 1947’de ölmüştür. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anatole France Hayatı

Ünlü bir Fransız romancısı, eleştir­mecisidir.Asıl adı Jacques Antfofe Thi- bault'tur. Paris'te doğdu. Babası kitap­çıydı. Anatole tek oğlu olduğundan, onun iyi yetişmesi için her türlü feda­kârlığa katlanmaya razıydı. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Fotosentez Olayı Nedir

Yeşil bitkilerin, güneş ışığı aracılığıyla karbondioksitle sudan karbonhidrat yapması­na «fotosentez» denir.«Klorofil» denilen yeşil renk maddesi, toprağın suyunu,havanın karbondiyoksîtinî emer, güneş ışığından enerji alır. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Fotoğraf Makinesi Nedir

Fotoğraf çekmeye yarayan fotoğraf maki­nesi, aslında, bîr kutudan ibarettir. İşık ge­çirmeyen bir cisimden yapılır, her yanı kapa­lıdır. Dörtköşe (küp biçiminde) olan bu kutuya «karanlık kutu» da denir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...