Beş Hececiler Kimler-Kıasaca-Hakkında Bilgi

Milli Edebiyat akımının ilkelerine bağlı kalarak şiir yazan Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç ve Halit Fahri Ozansoy'a eserlerindeki ortak özelliklerden dolayı Beş Hececiler adı verilmiştir. Beş Hececiler, bir topluluk edebiyatı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Orhan Asena-Kimdir-Biyografisi

-Asıl mesleği doktorluk olan sanatçı, edebiyata şiirle başlamış daha sonra tiyatroya yönelmiştir. -Oyunlarının genelinin hakim cephesi her insanın sahip olmak istediği güç kavramıdır. -Rahat, konuşur gibi yazan sanatçı eserlerinde tarihten, mitolojiden ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cahit Külebi Kimdir-Hayatı-Kısaca

İlk şiiri Yücel dergisinde yayımlanan sanatçı, özü itibariyle milli romantik bir şairdir. -Bir yandan çağdaş söylemi olan toplumsallığı ihmal etmezken diğer yandan da halk şiirine ait unsurları zengin bir imge dünyasıyla şiire taşımıştır. -Yeni romantizm olarak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Nazım Hikmet Kimdir-Kısaca

  İlk şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır ve hececi şairlerin tesirialtında kalmıştır. -1921 yıllarında Moskova'ya gittiğinde eski şiir anlayışından ayrılarak devrimci bir kimlik anlayışına  geçmiştir -Sosyalist gerçekçi sanat anlayışının en büyük ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir-Kısaca

İlk şiiri Yücel dergisinde ya-âi| i: yımlanan sanatçı, özü itibariyle >■"’ iı milli romantik bir şairdir. -Bir yandan çağdaş söylem olan toplumsallığı ihmal etmezken diğer yandan da halk şiirine ait unsurları zengin bir imge dünyasıyla şiire ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahmet Vefik Paşa Kimdir-Kısaca

-1923'te İstanbul'da doğdu, 1891'de İstanbul'da vefat etti. -Milliyetçilik ve Türkçülük akımının en önemli temsilcisidir. -Moliere'den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla tanınmıştır. -Bursa valisiyken tiyatro binası yaptırarak tiyatro türünün gelişimini ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahmet Haşim Kimdir Kısaca

-Fecriati'nin en önemli temsilcilerinden biri olan şair, topluluk dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa katılmamış, sanat yaşamına bağımsız olarak devam etmiştir. -Şiir dışında fıkra, gezi türünde de eserleri vardır. Düzyazılarında sade bir dil kullanmış ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Enis Behiç Koryürek-Kimdir-Hayatı

-Şiire aruzla başlamış, Ziya Gökalp'in etkisiyle Milli Edebiyat akımına katılmış ve aruz ölçüsünü bırakarak heceye yönelmiştir. -Adını Yeni Mecmua'da çıkan şiirleriyle duyurmuştur. -Sanatçı genellikle aşk ve kadın konularını işler, Fırtına ve Kar manzumesini ... devamı

{ Yorum Ekle }

Refik Halit Karay-Hayatı-Kısaca

-15 Mart 1888'de İstanbul'da doğdu, 18 Temmuz 1965'te vefat etti. -Gazetelerde çevirici olarak yazı hayatına başlayan Refik Ha-lit, önce Fecriati'de, daha sonra Milli Edebiyatla yer aldı. -1909'da Son Havadis adıyla bir gazete kurdu. Bu gazete 15 sayı yayınlandı. -1922'de ... devamı

{ Yorum Ekle }

Falih Rıfkı Atay-Biyografisi-Hakkında Bilgi

-Türkçeyi en yalın, en duru'anlatıma ulaştırmaya çalışmış, Milli Edebiyat dil anlayışına uymuştur, Türkçenin yabancı etkilerden arınması gerektiğini savunmuştur. -Canlı, orijinal bir üsluba sahip olan Atay, konuşulan dili en güzel kullanan sanatçılardandır. Kısa, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasından sonra imzalanan Lozan Antlaşmasıyla ülkenin yeni sınırları belirlenmiş oldu. Antlaşmadan sonra 2 Ekim 1923'te İstanbul, düşman askerleri tarafından boşaltıldı. Yeni devletin başkenti olarak Ankara uygun görüldü. Daha önce kurulmuş ... devamı

{ Yorum Ekle }

Nurullah Ataç-Kimdir-Kısaca

Yazı hayatına şiirle başlayan sanatçının "Türk Tiyatrosunda İlk Göz Ağrısı" adlı tiyatro eleştirisi ilk yazısıdır ve 1921 yılında Dergah dergisinde çıkmıştır. -Eleştiri, deneme, günlük gibi türlerde eserler veren ve bu türlerinin öncülüğünü yapan sanatçı, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tanzimat Dönemi Kısaca-Önemi

Yenileşme Dönemi Kuruluşundan XVI. yüzyılın sonlarına kadar sürekli gelişme ve ilerme içinde olan Osmanlı toplumu, bu yüzyılın sonlarından itibaren eski gücünü yitirmeye başladı ve ilerleme hızı da yavaşladı. Kapitülasyonlarla gayrimüslim Osmanlı halkının bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Milletler Cemiyeti Nedir-Hakkında Bilgi

Milletler Cemiyeti Kuruluyor I. Dünya Savaşı'nın getirdiği büyük yıkım, barışı koruyacak devletler arası bir örgütün kurulması düşüncesini güçlendirmiştir. Bu örgütün gerekliliği ABD Başkanı VVIlson’un yayınladığı ilkelerde de vurgulanmıştır. Savaş sonunda ... devamı

{ Yorum Ekle }

Locarno Antlaşması-Nedir-Kısaca

Milletler Cemiyeti, Fransa'nın Almanya'ya olan güvensizliğini sona erdirememîştir. Fransa, Almanya'nın Versay ile belirlenen sınırları tanımayacağını ve her an kendisine karşı harekete geçeceğini düşünmektedir. Locarno Antlaşması, bu güvensizliğin bîr sonucu olarak ortaya ... devamı

{ Yorum Ekle }

1.Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri Kısaca

1.Dünya Savaşı'nın Genel Nedenleri Maddeler Halinde Fransız ihtilali sonucunda yayılıp güç kazanan milliyetçilik akımının, çok uluslu imparatorlukların toprak bütünlüğünü tehdit etmesi - Sanayi Devrimi ile ekonomilerini geliştiren büyük devletlerin daha fazla ham madde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Fetret Devri Nedir-Kısaca

Ankara Savaşı'nda Yıldırım ve oğlu Mustafa Çelebİ esir düşmüştür. Yıldırım’ın diğer oğulları Süleyman, Musa, İsa ve Mehmet çelebiler ise Timur tarafından takip edilmemîştir. Kardeşler arasında taht mücadelesi ile geçen on bir yıllık karışıklık dönemi Fetret ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...