İnsanın zihinsel süreçleri (düşünme biçimleri) insana hep merak konusu .olmuştur.Düşünceleri, duyguları,anormal davranışları ve bu davranışları kontrol eden süreçler bilim İnsanlarında merak uyandırmıştır.Psikoloji, başlangıçta felsefenin içinde bir alandı. 1879’da W.Wundt tarafından İlk psikoloji deneyleri yapıldı. Bu tarihten İtibaren psikoloji bağımsız bir bilim hâline geldi.

Psikolojinin bağımsız bir bilim olması ancak 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bunun nedeni de araştırma alanının çok geç olgunlaşmasıdır. Psikolojiden önce tıbbın bir dalı olan psikiyatri akıl hastalıklarıyla ilgilenmekteydi. Sanayi devrimiyle birlikte Avrupa kentlerine yoğun göç yaşanmış; bu durum hem toplumsal hem de bireysel sorunlar yaşanmasına yol açmıştır.




Bu sorunlara çözüm bulmak için sosyoloji bilimi ortaya çıkmış fakat bireysel problemlere çözüm bulamamıştır. Psikoloji, bireyin davranışlarını anlama ve kontrol etmek amacıyla bir bilim olarak ortaya çıkmıştır.Psikolojinin konusu anormal davranışların tanı ve tedavisi değildir. Bu psikiyatrinin konusudur. Psikoloji normal davranışları araştırma konusu yapar.

İlk psikoloji laboratuvarının kurulmasından sonra dünyada psikoloji çılgınlığı başladı. İnsanla ilgili her şey psikolojiyle açıklanmaya çalışıldı. Bu olaya psikolojizm denilir. Birçok dünya üniversitesinde psikoloji kürsüleri kuruldu. Her kürsü psikolojinin bir konusu üzerinde çeşitli araştırmalar yaptı ve bu bulguları açıklayabilmek İçin bazı yöntemler geliştirdi. Bu çalışmalar sonucunda farklı psikoloji ekolleri ortaya çıktı.

Diğer arama terimleri: psikolojinin tarihçesi özet,psikolojinin gelişimi kısaca