Rönesans, kelime olarak “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir.Özel anlamda ise XV. ve XVI. yüzyıllarda İtalya’da başlayıp diğer Avrupa ülkelerine de yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişme ve ilerlemenin tümüne birden Rönesans adı verilmektedir.Orta Çağ’da Avrupa’da egemen olan skolastik düşünceye karşı tepki olarak doğan, insanlık sevgisini temel esas edinen edebiyat akımına hümanizma denir.

Hümanizma, İlk Çağ’a ait eserlerin dikkatli bir biçimde incelenmesi ve bu tip eserlerin benzerlerinin meydana getirilmeye çalışılması sonucunda doğmuştur.

Bu amaçla İtalya’nın önemli şehirlerinde hümanistlerce akademiler kurulmuş ve Latince, Yunanca ve İbranice eserler İtalyan diline tercüme edilerek incelenmiştir.
Bu süreçte sanatçılar, yazarlar, ressamlar, heykeltıraşlar ve mimarlar kendilerinden önceki Eski Yunan ve Roma medeniyetlerinin eserlerini kendilerine örnek almışlardır.

Rönesansı Hazırlayan Sebepler

– Kiliseye duyulan güvenin azalması ve skolastik düşüncesinin zayıflaması

– Matbaanın geliştirilmesi, kâğıdın kullanımının yaygınlaşması ile yeni düşüncelerin kolayca yayılması

– Avrupa’da edebiyat ve sanattan zevk alan ve bu alandaki çalışmaları destekleyen meşen sınıfının ortaya çıkması

– Yetenekli sanatçı ve b