Ses akciğerlerden gelen havanın ses organlarında biçimlendirilmeslyle oluşan titreşimlerdir. Ses dilimizin en küçük parçasıdır ve tek başına bir anlamı yoktur. Sesler bir araya gelip heceleri oluşturur. Türkçe dil bilgisinde ses bilgisi “fonetik” olarak adlandırılır. Dilimizin diğer alt bilim dalları şunlardır:

Ses Bilgisi (Fonetik) Şekil Bilgisi (Morfoloji)

Söz Dizimi/Cümle Bilgisi (Sentaks) Köken Bilgisi (Etimoloji)

Anlam Bilgisi (Semantik) Ağız Bilgisi (Diyalektoloji)

Türkçede 29 ses vardır ve “ünlüler” ile “ünsüzler” olarak iki grupta incelenir. Ünlüler “8”, ünsüzler ise “21” sesten oluşur.

Ünlüler : a,e, ı, i, u, ü.

Ünsüzler : b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, I, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z.

Seslerin gruba ayrılmasının nedeni “ses yolundaki ses oluşumlaradır.