Sıfat tamlamalarında bazen bir sıfat birden fazla ismi niteleyebilir.

İhtiyar nineler, dedeler huzurevinde kalıyorlar.

Sıfat      İsim        İsim

Evde acık pencere, kapı kalmadı.

Sıfat   İsim     İsim

Sivah ceket ve kravat aldım!

Yorgun isçiler, memurlar mesai bitiminde alanda toplandılar.

Sıfat tamlamalarında bazen bir isim birden fazla sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir.

Kimsesiz, fakir, yardıma muhtaç bir kadın yol kenarında geçenleri izliyordu.
Sıfat       Sıfat  Sıfat     Sıfat       İsim

Karakterli, dürüst, güvenilir bir kişi bulmak bu devirde çok zor!

Sıfat        Sıfat      Sıfat      Sıfat İsim

Ferahlatıcı ılık bir vaamur başladı.

Çelimsiz, yaslı bir adam geliyor ve bize bağırıp gidiyor, hayret bir şey!

Eski evin anahtarlarını babam kaybetmiş, (“eski” sıfatı evi niteledi)

Sıcak yaz gûneşi etrafı kavurdu, (“sıcak” sıfatı tamlamanın tamamını niteledi)

Çileli Anadolu insanı çok vefakârdır, (“çileli” sıfatı tamlamanın tamamını niteledi)

Belirtili isim tamlamasının arasına sözcük girebilir ama belirtisiz isim tamlamalarının arasına sözcük giremez.

Kitapların ilginç kapakları var. (kitapların kapakları: Belirtili İsim Tamlaması) Kitap kapağı çok ilginç, (kitap kapağı: Belirtisiz İsim Tamlaması)