Beş duyu organımızın en az bir tanesi ile algılayabildiğimiz kavramlar somut, duyu organlarımızın hiçbiriyle algılayamadığımız kavramlar ise soyuttur. Soyut kavramların zihnimizde yeri vardır ve bu kavramlar duygularımızla algılanırlar. Örneğin elma, süt, ses, hava, ışık, kalem duyu organlarımızdan en az bir tanesi ile algılayabildiğimiz için somuttur. Aşk, nefret, düşünce, acı, merhamet, korku gibi kavramlar ise sadece histerimizle ifade edebileceğimiz kavramlar olduğu için soyut kavramlardır.

Soyut bir kavramın çağrışım yaparak somut hale getirmeye “somutlaştırma” adı veririz. Somutlaştırmanın temel amacı soyut kavramın daha iyi ifade edilebilmesini sağlamaktır. Aynı şekilde somut bir kavramın, soyut bir şekilde aktarılması da “soyutlaştırma” olarak adlandırılır.
Döndüm bu topraklara, heybemde yalnızlığımla! (Soyut olan yalnızlık sözcüğü, heybeye koyularak somut bir anlam kazanmıştır. Bu durum somutlaştırma olarak ifade edilir.Bu kalp seni unutur mu? (Kalp sözcüğü organ olarak somut bir sözcükken burada duygular anlamını kazandığı için soyutlaşmıştır. Bu durum soyutlaştırma olarak ifade edilir.)

1. Babam zayıf getirdiğimi duyunca küplere bindi.1. Babam zayıf getirdiğimi duyunca küplere bindi.

2. Olaydaki parçaları birleştirirsek hedefe ulaşırız. |»

,3. Onu görünce içimin yağları eridi.

4. Kalpten kalbe bir yol vardır! £

5. Edebiyatımızın mihenk taşlarından olmayı bildi. >03

6. Bu yolda yürürken insanda yürek olmalı!7. Yardımlaşma, gittikçe değer kaybeden bir para birimi artık!

8. Bu denli büyük bir beyin yok oldu gitti!

9. İçime dolan tüm korkuları denize bıraktım!

10. Adam da kafa yok ki!

11. Yaşadım birkaç bin yıl, acılara tutunarak!

12. Olaya tüm ağırlığımı koydum!

13. Odanın içine süzülen bir tutam güneş ve mutluluk her şeye bedel!

14. “Elde Var Hüzün” diyen şair unutulamazlar arasında!

15. Köhnemiş düşüncelerle daha fazla yol alamazsınız!

1. (somutlaştırma / sinirlenmek küplere binmekle anlatıldı)

2. (somutlaştırma / soyut olan fikirler birleştirilen parçalar olmuş)

3. (somutlaştırma / beğenmek içinin yağları erimekle karşılandı)

4. (soyutlaştırma / somut olan yol sevgi anlamında soyutlaşmıştır)

5. (somutlaştırma / değerli olmak mihenk taşı ite anlatıldı)

6. (soyutlaştırma / somut olan yürek, cesaret anlamında osyutlaştı)

7. (yardımlaşmak / paraya benzetildi)

8. (soyutlaştırma / somut olan beyin akıl anlamında kullanıldı)

9. (somutlaştırma / korku denize bırakılacak somut bir şey oldu)

10. (soyutlaştırma / somut olan kafa akıl anlamında soyutlaşmış)

11. (somutlaştırma I acılar tutunulacak somut madde olmuş)

12. (somutlaştırma / ekili olmak, ağırlık koyma ite karşılandı)

13. (mutluluk süzülebilecek somut bir varlık oldu)

14. (somutlaştırma / hüzün ete alınabilen bir varlık olarak somutlaşmış)

15. (somutlaştırma / düşünceler eskiyebilen somut varlık olmuş)